מ"ג מלכים א יא לט

מקראות גדולות מלכים א


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ואענה את זרע דוד למען זאת אך לא כל הימים

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וַאעַנֶּה אֶת זֶרַע דָּוִד לְמַעַן זֹאת אַךְ לֹא כָל הַיָּמִים.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וַֽאעַנֶּ֛ה אֶת־זֶ֥רַע דָּוִ֖ד לְמַ֣עַן זֹ֑את אַ֖ךְ לֹ֥א כׇל־הַיָּמִֽים׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אך לא כל הימים" - כי לימות המשיח תשוב המלוכה אליו ובסדר עולם מצאתי ואענה את זרע דוד למען זאת כנגד שלשים ושש שנה שנתחתן שלמה את בת פרעה שנשאה בשנה הרביעית למלכו וכנגדו נגזרה גזירה על מלכות בית דוד ליחלק וראויה היתה המלוכה לחזור בימי אסא בשנת שש עשרה למלכו אלא שקלקל לשלוח שוחד למלך ארם ולא סמך על הקב"ה והוא שנאמר בדברי הימים (ב טז א) בשנת שלשים ושש למלכות אסא בנה בעשא את הרמה ואי אפשר שהרי אסא קבר את בעשא בשנת עשרים ושש למלכותו אלא שש עשרה שנה שלו הוא קורא שלשים ושש שהן סוף שלשים ושש לחלוקת המלכות והגיד הכתוב שבאותה שנה קלקל אסא אך לא כל הימים אלא שלושים ושש שנה

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"אך לא כל הימים" - כי בימי המשיח תשוב כל המלוכה לזרע דוד

"ואענה" - במה שאקח מידם עשרת השבטים

"למען זאת" - על שסרח שלמה

מצודת ציון

"ואענה" - מלשון עינוי ויסורין