מ"ג מלכים א יא ה

מקראות גדולות מלכים א


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וילך שלמה אחרי עשתרת אלהי צדנים ואחרי מלכם שקץ עמנים

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וַיֵּלֶךְ שְׁלֹמֹה אַחֲרֵי עַשְׁתֹּרֶת אֱלֹהֵי צִדֹנִים וְאַחֲרֵי מִלְכֹּם שִׁקֻּץ עַמֹּנִים.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וַיֵּ֣לֶךְ שְׁלֹמֹ֔ה אַחֲרֵ֣י עַשְׁתֹּ֔רֶת אֱלֹהֵ֖י צִדֹנִ֑ים וְאַחֲרֵ֣י מִלְכֹּ֔ם שִׁקֻּ֖ץ עַמֹּנִֽים׃


מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"וילך שלמה" - על שלא מיחה בנשיו ההולכות מעלה עליו הכתוב כאילו הלך אחריהם

מצודת ציון

"מלכום" - הוא מולך

"שקץ" - כנהו בלשון גנאי והוא ענין תעוב