מ"ג מלכים א יא ה


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וילך שלמה אחרי עשתרת אלהי צדנים ואחרי מלכם שקץ עמנים

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וַיֵּלֶךְ שְׁלֹמֹה אַחֲרֵי עַשְׁתֹּרֶת אֱלֹהֵי צִדֹנִים וְאַחֲרֵי מִלְכֹּם שִׁקֻּץ עַמֹּנִים.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וַיֵּ֣לֶךְ שְׁלֹמֹ֔ה אַחֲרֵ֣י עַשְׁתֹּ֔רֶת אֱלֹהֵ֖י צִדֹנִ֑ים וְאַחֲרֵ֣י מִלְכֹּ֔ם שִׁקֻּ֖ץ עַמֹּנִֽים׃


מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"וילך שלמה" - על שלא מיחה בנשיו ההולכות מעלה עליו הכתוב כאילו הלך אחריהם 

מצודת ציון

"מלכום" - הוא מולך

"שקץ" - כנהו בלשון גנאי והוא ענין תעוב

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק

"וילך שלמה". ר"ל שהיה נראה כהולך אחריהם. ומפרש איך התיחס דבר זה אליו, כי על ידי: