מ"ג מלכים א טו יג


כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וגם את מעכה אמו ויסרה מגבירה אשר עשתה מפלצת לאשרה ויכרת אסא את מפלצתה וישרף בנחל קדרון

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וְגַם אֶת מַעֲכָה אִמּוֹ וַיְסִרֶהָ מִגְּבִירָה אֲשֶׁר עָשְׂתָה מִפְלֶצֶת לָאֲשֵׁרָה וַיִּכְרֹת אָסָא אֶת מִפְלַצְתָּהּ וַיִּשְׂרֹף בְּנַחַל קִדְרוֹן.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וְגַ֣ם ׀ אֶת־מַעֲכָ֣ה אִמּ֗וֹ וַיְסִרֶ֙הָ֙ מִגְּבִירָ֔ה אֲשֶׁר־עָשְׂתָ֥ה מִפְלֶ֖צֶת לָאֲשֵׁרָ֑ה וַיִּכְרֹ֤ת אָסָא֙ אֶת־מִפְלַצְתָּ֔הּ וַיִּשְׂרֹ֖ף בְּנַ֥חַל קִדְרֽוֹן׃


רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ויסירה מגבירה" - מהיות גבירה "אשר עשתה מפלצת" - אמרו רבותינו (עבודה זרה מד א) מפליא ליצנותא כמין זכרות עשתה לה והיא היתה נבעלת לו בכל יום

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ויטרף בנחל קדרון" - רצה לומר שרפה והשליך עפרה לנחל קדרון כי אפר עבודת כוכבים אסורה בהנאה

"אשר עשתה" - בעבור אשר עשתה מפלצת והיא דמות מה להיות דבר נוסף אל האשרה וכמו שעבודת גלולים נקראים עצבים על שם שמעציב לב עובדיהם כן יקרא מפלצת כי מביא רעדה כי הוא מלשון פלצות בעתתני (ישעיהוו כא ד) ובעבור זה יקראו אימים כמו שנאמר (ירמיהוו נ לח) ובאימים יתהללו

"וגם את מעכה" - מוסב על ויסר האמור במקרא שלפניו לומר וגם את מעכה הסיר וחוזר ומפרש שהסרתה היתה מהיות עוד גבירה ומושלת לבל תסית אנשים לעבודת כוכבים

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק

השאלות (יג) מ"ש וגם את מעכה אמו, חסר נשוא המאמר:

"וגם". שיעור הכתוב, ויסר את הגלולים ואת מעכה אמו שהיתה ג"כ מן הגלולים שהיו משתחוים לה לשם עבודה, או שהיתה קדשה לע"ז, וגם הסירה מגבירה וגם הסיר מפלצתה, שהיה שייך לעבודתה או אל היותה קדשה לאשרה: