<< · מ"ג מלכים א · ו · כ · >>

מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ולפני הדביר עשרים אמה ארך ועשרים אמה רחב ועשרים אמה קומתו ויצפהו זהב סגור ויצף מזבח ארז

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וְלִפְנֵי הַדְּבִיר עֶשְׂרִים אַמָּה אֹרֶךְ וְעֶשְׂרִים אַמָּה רֹחַב וְעֶשְׂרִים אַמָּה קוֹמָתוֹ וַיְצַפֵּהוּ זָהָב סָגוּר וַיְצַף מִזְבֵּחַ אָרֶז.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וְלִפְנֵ֣י הַדְּבִ֡יר עֶשְׂרִים֩ אַמָּ֨ה אֹ֜רֶךְ וְעֶשְׂרִ֧ים אַמָּ֣ה רֹ֗חַב וְעֶשְׂרִ֤ים אַמָּה֙ קוֹמָת֔וֹ וַיְצַפֵּ֖הוּ זָהָ֣ב סָג֑וּר וַיְצַ֥ף מִזְבֵּ֖חַ אָֽרֶז׃


רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ולפני הדביר" - לפנים מאותה מחיצה חלל של עשרים אורך ושל עשרים רוחב

"ועשרים אמה קומתו" - כלומר עליית של בית קדשי הקדשים נמוכה משל היכל

"ויצפהו" - לדביר היא המחיצה

"זהב סגור" - פירשו בו רבותינו (יומא מה א) בשעה שנפתח לימכר כל חנויות אחרות נסגרות ויונתן תרגם דהב טב רוצה לומר מי שיש לו ממנו סוגרו לעצמו

"ויצף מזבח ארז" - הוא מזבח הקטרת ותמיה אני ושל משה למה נגנז

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"סגור" - רוצה לומר הנסגר בכור הצורף לטהרו מסיג 

מצודת דוד

"ויצפהו זהב סגור" - חזר וכתבו לומר שזהב הצפוי היה זהב סגור

"ויצף מזבח ארז" - זהו מזבח הקטורת ועשאו מאבנים וארז ממעל ועל הארז צפהו זהב והיה אם כן מעשה המזבח דומה למעשה קירות הבית ולזה סמכו כאן

"ועשרים אמה קומתו" - ולמעלה (פסוק) אמר שלשים אמה קומתו כי ההיכל לבד היתה שלשים אמה אבל עליית בית קודש הקדשים היתה נמוכה משל היכל י' אמות ורבותינו ז"ל אמרו (בבבא בתרא צח ב) שחושב כאן משפת כרובים ולמעלה שהיו קומתן י' אמות כמו שנאמר למטה (פסוק כג)

"ולפני הדביר" - החלל הפנימה לה לצד המערב

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק

וה' נתן כסא לבית דוד בתנאי שישמרו תורותיו ומצותיו כמש"ש. וז"ש "אם תלך בחקותי והקמותי את דברי אתך ושכנתי בתוך בני ישראל", (וכמ"ש חז"ל (נדה ע ב) שמה שכתב (ירמיה לב, לא) כי על אפי

וחמתי היתה לי העיר הזאת הוא אחר שנשא שלמה את בת פרעה). וא"ל שבאם ישמרו תורת ה' תהיה עקר השכינה בתוך ב"י, ועי"ז לא יעזבם ולא יסלק שכינתו מהם:

<< · מ"ג מלכים א · ו · כ · >>