מ"ג מלאכי ג ז


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
למימי אבתיכם סרתם מחקי ולא שמרתם שובו אלי ואשובה אליכם אמר יהוה צבאות ואמרתם במה נשוב

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
לְמִימֵי אֲבֹתֵיכֶם סַרְתֶּם מֵחֻקַּי וְלֹא שְׁמַרְתֶּם שׁוּבוּ אֵלַי וְאָשׁוּבָה אֲלֵיכֶם אָמַר יְהוָה צְבָאוֹת וַאֲמַרְתֶּם בַּמֶּה נָשׁוּב.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
לְמִימֵ֨י אֲבֹֽתֵיכֶ֜ם סַרְתֶּ֤ם מֵֽחֻקַּי֙ וְלֹ֣א שְׁמַרְתֶּ֔ם שׁ֤וּבוּ אֵלַי֙ וְאָשׁ֣וּבָה אֲלֵיכֶ֔ם אָמַ֖ר יְהֹוָ֣ה צְבָא֑וֹת וַאֲמַרְתֶּ֖ם בַּמֶּ֥ה נָשֽׁוּב׃

תרגום יונתן (כל הפרק)

לְמִיוֹמֵי אַבְהָתְכוֹן סְטֵיתוּן מִן קְיָמִי וְלָא נְטַרְתּוּן תּוּבוּ לְפוּלְחָנִי וְאִתְפְּנֵי בְּמֵימְרִי לְאַיְטָבָא לְכוֹן אֲמַר יְיָ צְבָאוֹת וְאִם תֵּימְרוּן בְּמָא נְתוּב:

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)


"למימי", מתחיל להוכיחם על שלא הפרישו תרומות ומעשרות, ואמר שכבר "סרתם מחקי מימי אבותיכם" שלא היו זהירים בתרומות ומעשרות, ואני מזהיר אתכם "שובו אלי ואשובה אליכם", כי בעון תו"מ הגשמים נעצרים וחקות שמים תלוים בחקים אלה וכשסרתם מחקי תו"מ הסירותי חקות הגשם והתבואה, ואם תשובו אלי אשוב להוריד הגשמים והברכה:


 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"ואמרתם" - והנה תעיזו פניכם ותאמרו במה נשוב ר"ל בעבור מה נשוב במה חטאנו

"ואשובה אליכם" - להיטיב עמכם כמאז

"שובו אלי" - לשמור מצותי

"למימי אבותיכם" - מן ימי אבותיכם וגו'

מצודת ציון

"למימי" - הלמ"ד נוספת

<< · מ"ג מלאכי · ג · ז · >>