מ"ג מלאכי ב ב


<< · מ"ג מלאכי · ב · ב · >>

מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
אם לא תשמעו ואם לא תשימו על לב לתת כבוד לשמי אמר יהוה צבאות ושלחתי בכם את המארה וארותי את ברכותיכם וגם ארותיה כי אינכם שמים על לב

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
אִם לֹא תִשְׁמְעוּ וְאִם לֹא תָשִׂימוּ עַל לֵב לָתֵת כָּבוֹד לִשְׁמִי אָמַר יְהוָה צְבָאוֹת וְשִׁלַּחְתִּי בָכֶם אֶת הַמְּאֵרָה וְאָרוֹתִי אֶת בִּרְכוֹתֵיכֶם וְגַם אָרוֹתִיהָ כִּי אֵינְכֶם שָׂמִים עַל לֵב.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
אִם־לֹ֣א תִשְׁמְע֡וּ וְאִם־לֹא֩ תָשִׂ֨ימוּ עַל־לֵ֜ב לָתֵ֧ת כָּב֣וֹד לִשְׁמִ֗י אָמַר֙ יְהֹוָ֣ה צְבָא֔וֹת וְשִׁלַּחְתִּ֤י בָכֶם֙ אֶת־הַמְּאֵרָ֔ה וְאָרוֹתִ֖י אֶת־בִּרְכוֹתֵיכֶ֑ם וְגַם֙ אָרוֹתִ֔יהָ כִּ֥י אֵינְכֶ֖ם שָׂמִ֥ים עַל־לֵֽב׃

תרגום יונתן

לדף התרגום על כל הפרק

אִם לָא תְקַבְּלוּן וְאִם לָא תְשַׁווּן דְחַלְתִּי עַל לִבָּא לְמִתַּן יְקָרָא לִשְׁמִי אֲמַר יְיָ צְבָאוֹת וְאֶשְׁלַח בְּכוֹן יַת מְאֵרְתָּא וְאֵלוֹט יַת בִּרְכַתְכוֹן וְאַף אֲלוּטִנֵיהּ אֲרֵי לֵיתְכוֹן מְשַׁוְיָן דְחַלְתִּי עַל לִבָּא:

רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"וארותי" - וקללתי את ברכותיכם מה שצריך לברך לכם הדגן והתירוש והיצהר "וגם ארותיה" - ובאמת אין לתלות הדבר על תנאי שתליתי באם לא ישמע כי ידעתי שלא תשמעו לפיכך אני מעתה ארותיה

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ושלחתי בכם" - בכהנים ובהעם

"וארותי את ברכותיכם" - ר"ל את הברכה שברכתי אתכם מעת הוסד היכל ה' כמ"ש בחגי אהפך לקללה

"וגם ארותיה" - ר"ל גם המארה המשמשת עתה איננה במקרה כי אני ארותיה כי אינכם שמים על לב להזהר בכבודי

"לתת כבוד לשמי" - לבל לחללו בקרבן שאין ראוי לי 

מצודת ציון

"המארה וארותי" - מל' ארירה וקללה

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אם לא תשמעו", מצד שאני מזהיר אתכם, "ואם לא תשימו על לב", מצד הערת השכל שמחייב זאת, "לתת כבוד לשמי, ושלחתי בכם את המארה" שאמרתי ארור נוכל מארה זאת אשלח בכם, "וארותי את ברכותיכם", מה שאתם מברכים את העם בברכת כהנים אחר הקרבת הקרבן שנא' ע"ז ושמו את שמי על בני ישראל ואני אברכם שעל ידכם יברך ה' את העם, אבל עתה שאתם מסלקים שמי מבני ישראל ומחללים אותו אהפך ברכותיכם לקללה. וגם כבר "ארותיה אחר שאינכם שמים על לב":

 

<< · מ"ג מלאכי · ב · ב · >>