<< · מ"ג מלאכי · א · י · >>

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
מי גם בכם ויסגר דלתים ולא תאירו מזבחי חנם אין לי חפץ בכם אמר יהוה צבאות ומנחה לא ארצה מידכם

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
מִי גַם בָּכֶם וְיִסְגֹּר דְּלָתַיִם וְלֹא תָאִירוּ מִזְבְּחִי חִנָּם אֵין לִי חֵפֶץ בָּכֶם אָמַר יְהוָה צְבָאוֹת וּמִנְחָה לֹא אֶרְצֶה מִיֶּדְכֶם.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
מִ֤י גַם־בָּכֶם֙ וְיִסְגֹּ֣ר דְּלָתַ֔יִם וְלֹא־תָאִ֥ירוּ מִזְבְּחִ֖י חִנָּ֑ם אֵֽין־לִ֨י חֵ֜פֶץ בָּכֶ֗ם אָמַר֙ יְהֹוָ֣ה צְבָא֔וֹת וּמִנְחָ֖ה לֹא־אֶרְצֶ֥ה מִיֶּדְכֶֽם׃

תרגום יונתן

לדף התרגום על כל הפרק

מַן אַף הָכָא בְּכוֹן וִיגוּף דָשֵׁי בֵית מַקְדְשִׁי וְלָא תִקְרְבוּן עַל מַדְבְּחִי קָרְבָּן מְרָחַק לָא רַעֲוָא קֳדָמַי בְּכוֹן אֲמַר יְיָ צְבָאוֹת וְקוּרְבָּן לְרַעֲוָא לָא אֲקַבֵּל מִיֶדְכוֹן:

רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מי גם בכם ויסגור דלתים" - הלואי ויקום איש טוב בכם שיסגור דלתי מקדשי לבלתי הביא שם קרבן מתועבה הזאת "ולא תאירו מזבחי חנם" - באישים שאיני מתרצה בהם שהרי אין לי חפץ בכם ורבותינו דרשו בתורת כהנים אדם אומר לחבירו הגף לי את הדלת הזו אין תובע עליה שכר הדליק לי את הנר הזה אין שואל עליה שכר ואתם מי בכם שסגר דלתי חנם ולא הארתם מזבחי חנם ק"ו שלא עשיתם חנם דברים שדרכן לעשותן בשכר לפיכך אין לי חפץ בכם

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"תאירו" - תבעירו כמו נשים באות מאירות אותה (ישעיהו כז)

"חפץ" - ענין רצון

"ומנחה" - כן יקראו כל הקרבנות שבאים למנחה ולדורון וכן וערבה לה' מנחת (לקמן ג) 

מצודת דוד

"לא ארצה" - לא אקבלם מידכם ברצון וכאומר ולמה א"כ תבעירו אש על מזבחי בחנם

"אין לי חפץ בכם" - לבוא להראות לפני בבית המקדש והיה אם כן מהראוי לסגור דלתות בית המקדש

"ולא תאירו" - לא תבעירו אש על מזבחי בחנם

"מי גם בכם" - הלואי ימצא מי גם בכם ויסגור דלתי בית המקדש שלא יבוא מי שמה לרמוס חצר

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מי גם בכם ויסגר דלתים", מוסיף לאמר שגם חוץ מן המנחה גם בכם מצדכם ראוי לסגור דלתים בל תבואו אל ביתי, ואם באתם לשם ראוי "שלא תאירו מזבחי חנם", ומפרש נגד מי גם בכם ויסגור דלתים "כי אין לי חפץ בכם", ואיני רוצה שתבואו אל ביתי, ונגד לא תאירו מזבחי חנם מפרש כי "מנחה לא ארצה מידכם", אף אם לא היתה בעל מום, וגם זה מגביל נגד מ"ש הירצך או הישא פניך, ונגד הישא פניך וכמ"ש הישא מכם פנים אמר מי גם בכם שחושב שאשא לו פנים בעבור שהוא חשוב אצלי ויסגור דלתים ולא יבא אל ביתי כי אין לי חפץ בכם, ונגד מ"ש הירצך אמר ולא תאירו מזבחי כי מנחה לא ארצה מידכם:

ביאור המילות

"חפץ, ארצה". יבואר הבדל הלשונות האלה עפמ"ש ש"א ט"ו כ"ב ע"ש:
 

<< · מ"ג מלאכי · א · י · >>