מ"ג מיכה ד א


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
והיה באחרית הימים יהיה הר בית יהוה נכון בראש ההרים ונשא הוא מגבעות ונהרו עליו עמים

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וְהָיָה בְּאַחֲרִית הַיָּמִים יִהְיֶה הַר בֵּית יְהוָה נָכוֹן בְּרֹאשׁ הֶהָרִים וְנִשָּׂא הוּא מִגְּבָעוֹת וְנָהֲרוּ עָלָיו עַמִּים.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וְהָיָ֣ה ׀ בְּאַחֲרִ֣ית הַיָּמִ֗ים יִ֠הְיֶ֠ה הַ֣ר בֵּית־יְהֹוָ֤ה נָכוֹן֙ בְּרֹ֣אשׁ הֶהָרִ֔ים וְנִשָּׂ֥א ה֖וּא מִגְּבָע֑וֹת וְנָהֲר֥וּ עָלָ֖יו עַמִּֽים׃

תרגום יונתן (כל הפרק)

וִיהֵי בְּסוֹף יוֹמַיָא יְהֵי טוּר בֵית מַקְדְשָׁא דַייָ מְתַקֵן בְּרֵישׁ טוּרַיָא וּמְנַטֵל הוּא מֵרָמָתָא וְיִתְפַּנְיָן לְמִפְלַח עֲלוֹהִי מַלְכְּוָתָא:

רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ונהרו" - ונקבצו שם יחד כנהרות ההולכים אל הים

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ונשא" - ינשא במעלה וחשיבות

"ונהרו" - מן העכו"ם ימשכו ללכת אליו כנהר המושך והולך

"הר בית ה'" - ההר שיעמוד עליו בה"מ

"נכון" - מתוקן יהיה בהר החשוב והראש שבכל ההרים

"באחרית הימים" - בימי המשיח

מצודת ציון

"באחרית" - בסוף

"נכון" - מוכן ומתוקן

"ונהרו" - ימשכו כנהר וכן ונהרו אל טוב ה' (ירמיהו לא)

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)"והיה באחרית הימים", ר"ל עתה בגללכם ציון שדה תחרש, וזה ימשך עד קץ הימים, שאז באחרית הימים תשוב ותבנה ע"י שנלך בשם ה' אלהינו ונשליך רוע המעשים, כמו שסיים כי כל העמים וכו' ואנחנו נלך בשם ה', ונבואה זו כבר חזה ישעיה (שם סי' ב') בשינוי לשון קצת כי אין שני נביאים מתנבאים בסגנון אחד, וכבר בארנוה שם בפרטות, יאמר ההר שעליו יעמוד בהמ"ק יהיה נכון בראש ההרים, ויהיה מנושא יותר ע"י הגבעות שתחתיו, ובכ"ז ימשכו אליו עמים כנהר המושך למקום נמוך:


ביאור המילות

(א-ב) "עמים, והלכו גוים". (בישעיה ב') אמר ונהרדו אליו כל הגוים והלכו עמים רבים, שר"ל שגוים הפחותים מעמים (כפי הכלל שם א' ד') ינהרו כמים הנמשכים מעצמם בטבע בלי הכנה, ועמים החשובים שיש להם מלך יתועדו ויזמינו א"ע ללמוד דרכיו. ומיכה הוסיף שאח"ז גם עמים החשובים ימשכו אליו בטבע וגם גוים הפחותים יתועדו ללמוד דרכיו, וגם שמיכה אמר ונהרו עליו היינו על ההר עצמו שהוא יותר מן ההמשכה אל ההר שיחס ישעיה אל הגוים, ושההזמנה לעלות אל ההר יעשו גם גוים הפחותים:

"מדרכיו, בארחותיו". התבאר בישעיה שם:

 

מ"ג מיכה · ד · א · >>