<< · מ"ג ישעיהו · סו · ה · >>

מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
שמעו דבר יהוה החרדים אל דברו אמרו אחיכם שנאיכם מנדיכם למען שמי יכבד יהוה ונראה בשמחתכם והם יבשו

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
שִׁמְעוּ דְּבַר יְהוָה הַחֲרֵדִים אֶל דְּבָרוֹ אָמְרוּ אֲחֵיכֶם שֹׂנְאֵיכֶם מְנַדֵּיכֶם לְמַעַן שְׁמִי יִכְבַּד יְהוָה וְנִרְאֶה בְשִׂמְחַתְכֶם וְהֵם יֵבֹשׁוּ.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
שִׁמְעוּ֙ דְּבַר־יְהֹוָ֔ה הַחֲרֵדִ֖ים אֶל־דְּבָר֑וֹ אָמְרוּ֩ אֲחֵיכֶ֨ם שֹׂנְאֵיכֶ֜ם מְנַדֵּיכֶ֗ם לְמַ֤עַן שְׁמִי֙ יִכְבַּ֣ד יְהֹוָ֔ה וְנִרְאֶ֥ה בְשִׂמְחַתְכֶ֖ם וְהֵ֥ם יֵבֹֽשׁוּ׃


רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"החרדים אל דברו" - הצדיקים הממהרים בחרדה להתקרב אל דבריו

"אמרו אחיכם" - פושעי ישראל הנזכרים למעלה ד"א אמרו אחיכם מנדיכם אשר אמרו לכם סורו טמא (איכה ד)

"שונאיכם מנדיכם" - האומרים קרב אליך אל תגש בי (לעיל סה)

"למען שמי יכבד ה'" - בגדולתנו הקב"ה מתכבד שאנו קרובים לו יותר מכם

"ונראה בשמחתכם והם יבושו" - הנביא אומר אבל לא כן הוא כדבריהם כי בשמחתכם נראה והם יבושו למה כי קול שאון שלהם בא לפני הקב"ה ממה שעשו בעירו וקול יוצא מהיכלו ומקטרג על מחריביו ואחרי כן קול ה' משלם גמול לאויביו

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"החרדים" - הממהרים

"מנדיכם" - מלשון הנדה והנעה 

מצודת דוד

"ונראה" - אבל לא כן הוא כדבריהם כי בעינינו נראה בשמחתכם והרשעים ההם יבושו על כי הלכו אחר ההבל

"אחיכם" - השונאים אתכם המנדים להרחיק אתכם כמ"ש האומרים קרב אליך וגו' (לעיל סה) הנה הם אמרו למען שמי יכבד ה' ר"ל בעבור פירסום שמי בא כבוד לה' כי אנו קרובים אליו ומתכבד הוא עמנו

"אמרו וגו'" - פושעי ישראל

"שמעו וגו'" - אתם הצדיקים החרדים אל דבר ה' לעשותם שמעו דבר ה'

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"שמעו דבר ה'" הצדיקים "החרדים אל דבר ה'", באמת, לא בהבאת קרבנות להתפאר במו כמו הצבועים, הנה אלה הצבועים שמתדמים שהם "אחיכם" במצות והם באמת "שנאיכם ומנדים אתכם", כי בלבם ישימו ארבם על יראי ה' האמתיים, אלה אומרים לכם לאמר רק "למען שמי יכבד ה'" ע"י הקרבנות שמביא לכבוד ולשם בפרסום עי"ז יכבד ה', משיב להם הנביא "ונראה" ר"ל האמת יתראה בעת "שמחתכם", שאז "הם יבשו", ויראו כי לא ירצה ה' בחונף רק בעבודת הלב באמת:

ביאור המילות

"ונראה". נפעל הזה במקום עתיד, האמת יתראה, בעת שמחתכם והם יבושו. בעת שאתם תשמחו והם יבושו, אז יתראה האמת:
 

<< · מ"ג ישעיהו · סו · ה · >>