מ"ג ישעיהו סה א


פסוק קודם II מקראות גדולות II מקראות גדולות ישעיהו II פסוק הבא

מקרא

כתיב: נדרשתי ללוא שאלו נמצאתי ללא בקשני אמרתי הנני הנני אל גוי לא קרא בשמי

מנוקד: נִדְרַשְׁתִּי לְלוֹא שָׁאָלוּ נִמְצֵאתִי לְלֹא בִקְשֻׁנִי אָמַרְתִּי הִנֵּנִי הִנֵּנִי אֶל גּוֹי לֹא קֹרָא בִשְׁמִי.

עם טעמים: נִדְרַ֙שְׁתִּי֙ לְל֣וֹא שָׁאָ֔לוּ נִמְצֵ֖אתִי לְלֹ֣א בִקְשֻׁ֑נִי אָמַ֙רְתִּי֙ הִנֵּ֣נִי הִנֵּ֔נִי אֶל־גּ֖וֹי לֹֽא־קֹרָ֥א בִשְׁמִֽי׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"נדרשתי ללוא שאלו" - הקב"ה משיבו א"א שלא להנקם מהם כי נדרשתי מהם להוכיחם על ידי נביאי והם לא היו שואלים

"אמרתי הנני הנני" - שובו אלי והנני מוכן לקבל

"אל גוי לא קורא בשמי" - אשר לא היה חפץ להיות נקרא על שמי

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)


"נדרשתי", כגבור יקיץ מתרדמה, מתעצם הצופה ברוח קדשו, אומר "תחשה ותעננו עד מאד", אתה משיב לנו לאמר, מה התלונן עלי, תאמר כי התאפקתי העלמתי עין, הלא אני "נדרשתי" אבל זה היה "ללוא שאלו", הלא נדרשתי להם ע"י נביאיי אבל הם לא שאלו את פי הנביא אשר על ידו הדרש אדרש להם, ויותר מזה הלא אני גם "נמצאתי" למלאת בקשתם, אבל זה היה "ללא בקשני", אל עם אשר לא בקשוני, ויותר מזה כי גם "אמרתי הנני הנני", כאילו אני עומד מוכן לכל אשר יצוו עד שלא יצטרכו לבקש אותי ולדרוש אחרי, אבל זה היה "אל גוי לא קרא בשמי". אשר לא רצו להקרא עוד בשמי, להקרא עם אלהי ישראל ויותר מזה כי גם.


ביאור המילות

"נדרשתי". שאלה המוגבלת עם דרישה, הוא ששואל במשפט האורים או אל הנביא וה' נדרש לו, ובקשה נגד מציאה מבקש האובד, בקשתיו ולא מצאתיו. השואל משיג מענה, והמבקש מוצא עצם המבוקש מעצמו:

 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"אל גוי" - ר"ל אבל היתה אל גוי אשר לא רצו לקרוא בשמי

"אמרתי הנני" - לקבל תפלתך

"נמצאתי" - הייתי ממציא עצמי והיא היתה מבלי תועלת כי היתה לעם אשר לא בקשו אותי וכפל הדברים פעמים רבות להפלגת הענין והתמדתו כי הרבה לשלוח נביאים להחזירם למוטב ולא הועיל

"נדרשתי" - כאלו האל משיב לבני הגולה על תלונתם לומר איך אגאל אתכם הלא המצאתי עצמי להיות נדרש בצרה אבל היתה בלא תועלת כי היא היתה לעם אשר לא שאלו לדרוש אלי