מ"ג ישעיהו סא ט


פסוק קודם II מקראות גדולות II מקראות גדולות ישעיהו II פסוק הבא

מקרא

כתיב: ונודע בגוים זרעם וצאצאיהם בתוך העמים כל ראיהם יכירום כי הם זרע ברך יהוה

מנוקד: וְנוֹדַע בַּגּוֹיִם זַרְעָם וְצֶאֱצָאֵיהֶם בְּתוֹךְ הָעַמִּים כָּל רֹאֵיהֶם יַכִּירוּם כִּי הֵם זֶרַע בֵּרַךְ יְהוָה.

עם טעמים: וְנוֹדַ֤ע בַּגּוֹיִם֙ זַרְעָ֔ם וְצֶאֱצָאֵיהֶ֖ם בְּת֣וֹךְ הָעַמִּ֑ים כָּל־רֹֽאֵיהֶם֙ יַכִּיר֔וּם כִּ֛י הֵ֥ם זֶ֖רַע בֵּרַ֥ךְ יְהוָֽה׃


מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)"ונודע", זרעם יהיו נודעים בגוים לשם ותהלה, ולא לבד זרעם הגדולים כי גם "צאצאיהם" הקטנים, ולא לבד בגוים עכו"ם הפחותים כי גם "בתוך העמים" החשובים, יהיו נודעים בשם עד שכל רואיהם יכירום לאמר עליהם שהם הם הזרע אשר ברך ה', כי יהיו מצויינים בהדרת קדש:

ביאור המילות

"זרעם, צאצאיהם". הבדלם מבואר למעלה (מ"ד ג'), וההבדל בין עמים וגוים למעלה (א' ד'):
 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"כל רואיהם" - כל הרואה אותם יכיר בהם אשר הם זרע המבורך מה'

"ונודע בגוים זרעם" - זרע ישראל יהיה ניכר בחשיבות בין העכו"ם

"וצאצאיהם" - הבנים היוצאים מהם יהיו נודעים בתוך העמים וכפל הדבר במ"ש

מצודת ציון

"וצאצאיהם" - מלשון יציאה והם הבנים

"יכירום" - מלשון הכרה