מ"ג ישעיהו נ ט


פסוק קודם II מקראות גדולות II מקראות גדולות ישעיהו II פסוק הבא

מקרא

כתיב: הן אדני יהוה יעזר לי מי הוא ירשיעני הן כלם כבגד יבלו עש יאכלם

מנוקד: הֵן אֲדֹנָי יְהוִה יַעֲזָר לִי מִי הוּא יַרְשִׁיעֵנִי הֵן כֻּלָּם כַּבֶּגֶד יִבְלוּ עָשׁ יֹאכְלֵם.

עם טעמים: הֵ֣ן אֲדֹנָ֤י יְהוִה֙ יַֽעֲזָר־לִ֔י מִי־ה֖וּא יַרְשִׁיעֵ֑נִי הֵ֤ן כֻּלָּם֙ כַּבֶּ֣גֶד יִבְל֔וּ עָ֖שׁ יֹאכְלֵֽם׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"עש" - תולעת הבגדים

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)"הן ה' יעזר לי מי הוא ירשיעני", ומי יזכה בוכוח וטענות נגד נבואתי, "הן כלם כבגד יבלו" בליית הבגד תהיה ע"י רוב התשמיש בו, ושיאכל הבגד מן העש זה יהיה ע"י שאין משתמשים בו, לכן נגד בעל הריב, שיבא נגדו בריב וטו"מ, אומר כי "יבלה כבגד" הנבלה אם מרבים להשתמש בו, כן אם ישתמשו בטענותיהם וראיותיהם וירבו להפך אותם יבלו כבגד, ונגד בעל המשפט שירצה לבא נגדו בדבר מבואר אומר כי לא יוצרך להתוכח נגדו כלל, כי דבריו דברי אלהים חיים, וכשיניח את דברי בעל המשפט ולא יגע בהם "יאכל ע"י העש", מפני ששום אדם לא יגע במשפטו הכוזב והבדוי:


ביאור המילות

"כבגד יבלו, עש יאכלם". שני המשלים האלה נרדפים עוד בהושע (ה' יב) ובאיוב (יג כח) ושם בארתי עוד הבדל אחר שהרקב הוא מן חולשת הנרקב עצמו והעש בא מבחוץ. ויל"פ גם פה שיבלו מעצמם, וגם ע"י סבה חיצונית שהוא ע"י האל המצדיקי:

 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"עש יאכלם" - לפי שהמשילם לבגד אמר לשון הנופל בבגד

"הן כולם" - באמת כל העומדים עלי ירקבו כבגד הנרקב

"הן ה' וגו'" - באמת ה' יעזר לי ומי הוא א"כ אשר יוכל להרשיע ולחייב אותי

מצודת ציון

"יבלו" - מלשון בליה ורקבון

"עש" - כן יקרא התולעת האוכל הבגד וכן כבגד יאכלם עש (לקמן נא)