<< · מ"ג ישעיהו · נ · ה · >>

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
אדני יהוה פתח לי אזן ואנכי לא מריתי אחור לא נסוגתי

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
אֲדֹנָי יְהוִה פָּתַח לִי אֹזֶן וְאָנֹכִי לֹא מָרִיתִי אָחוֹר לֹא נְסוּגֹתִי.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
אֲדֹנָ֤י יֱהֹוִה֙ פָּתַֽח־לִ֣י אֹ֔זֶן וְאָנֹכִ֖י לֹ֣א מָרִ֑יתִי אָח֖וֹר לֹ֥א נְסוּגֹֽתִי׃


רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"פתח לי אוזן" - והשמיעני את מי אשלח (לעיל ו) שלחתי את עמוס והיו קורין אותו פסילוס שלחתי את מיכה וכו' כדאיתא בפסיקתא דנחמו נחמו "ואנכי לא מריתי" - מלילך בשליחותו ולא נסוגותי אחור אלא ואומר הנני שלחני (שם)

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"מריתי" - מלשון מרי וסרוב

"נסוגותי" - ענין ההחזרה לאחור כמו ונסוג מאחר אלהינו (לקמן נט) 

מצודת דוד

"אחור וגו'" - לא חזרתי לאחור למען בדבר והוא כפול במ"ש

"פתח לי אוזן" - לשמוע דבריו שאמר את מי אשלח (לעיל ו)

"לא מריתי" - לא סרבתי מללכת

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ה' אלהים", וגם לא תוכל לאמר כי אף שה' נתן לי לשון למודים, אנכי מעלתי בשליחותי ולא קראתי אתכם בדבר ה', כי תיכף "שה' אלהים פתח לי אזן" בפתח כל שהוא תיכף "אנכי לא מריתי" והלכתי בשליחותי, ואל תאמרו כי אף שהלכתי מכל מקום עד שבאתי אל העם יראתי לדבר בפניהם ונסוגותי לאחורי, לא כן, כי "אחור לא נסוגתי" ולא יראתי מפני איש:

 

<< · מ"ג ישעיהו · נ · ה · >>