מ"ג ישעיהו נט טו


פסוק קודם II מקראות גדולות II מקראות גדולות ישעיהו II פסוק הבא

מקרא

כתיב: ותהי האמת נעדרת וסר מרע משתולל וירא יהוה וירע בעיניו כי אין משפט

מנוקד: וַתְּהִי הָאֱמֶת נֶעְדֶּרֶת וְסָר מֵרָע מִשְׁתּוֹלֵל וַיַּרְא יְהוָה וַיֵּרַע בְּעֵינָיו כִּי אֵין מִשְׁפָּט.

עם טעמים: וַתְּהִ֤י הָֽאֱמֶת֙ נֶעְדֶּ֔רֶת וְסָ֥ר מֵרָ֖ע מִשְׁתּוֹלֵ֑ל וַיַּ֧רְא יְהוָ֛ה וַיֵּ֥רַע בְּעֵינָ֖יו כִּֽי־אֵ֥ין מִשְׁפָּֽט׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"משתולל" - מוחזק שוטה על הבריות כמו (מיכה א) אלכה שולל והוא מגזרת שוגג דמתרגמינן שלו וכן (שמואל ב' י) על השל

"וירע בעיניו כי אין משפט" - לפיכך הביא עליהם הפורענות

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)


"ותהי", תחלה היה עוד האמת ביניהם רק שנכשל בלכתו ביניהם, ואח"כ נעדרה האמת מהם בהחלט, שלא ידעו כלל מה הוא אמת, וגם נגד שתחלה רק נכחה לא תוכל לבא, נשכח אח"כ מהם ענין הנכחה ועבודת ה' בהחלט, עד "שהסר מרע היה משתולל" ר"ל אם נמצא לפעמים במקרה שאיש מהם סר מרע ונמנע מלעשות עבירה בין אדם למקום לא היה בכונה רק שהשתולל ושכח ושגג מלעשות הרע, כי לולא השתולל ושגג היה עושהו, "וירא ה' וירע בעיניו כי אין משפט", העדר המשפט הנימוסי היה רע בעיניו ביותר כי בזה יוצא מגדר האדם בכלל, וקשה יותר מהעדר הצדקה שיוצא רק מגדר האדם בעל הדת, אבל בהעדר המשפט נמשלו כחיתו יער:


ביאור המילות

"משתולל". מענין שוגג ושכחה, שול תשולו לה מן הצבתים, בל תשלה אותי:

 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"משתולל" - מוחזק הוא בעיני הבריות לשוטה וסכל

"וירא ה'" - את מעשיהם וירע בעיניו כי אין דבר נעשה במשפט הראוי

"נעדרת" - הולכת ונחסרת

מצודת ציון

"נעדרת" - ענין חסרון כמו איש לא נעדר (לעיל מ)

"משתולל" - ענין שוטה וסכל כמו מוליך יועצים שולל (איוב יב)