מ"ג ישעיהו נח יבמקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ובנו ממך חרבות עולם מוסדי דור ודור תקומם וקרא לך גדר פרץ משבב נתיבות לשבת

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וּבָנוּ מִמְּךָ חָרְבוֹת עוֹלָם מוֹסְדֵי דוֹר וָדוֹר תְּקוֹמֵם וְקֹרָא לְךָ גֹּדֵר פֶּרֶץ מְשֹׁבֵב נְתִיבוֹת לָשָׁבֶת.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וּבָנ֤וּ מִמְּךָ֙ חׇרְב֣וֹת עוֹלָ֔ם מוֹסְדֵ֥י דוֹר־וָד֖וֹר תְּקוֹמֵ֑ם וְקֹרָ֤א לְךָ֙ גֹּדֵ֣ר פֶּ֔רֶץ מְשֹׁבֵ֥ב נְתִיב֖וֹת לָשָֽׁבֶת׃


רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"משובב נתיבות לשבת" - תירגם יונתן מתיב רשיעיא לאורייתא

"משובב" - כמו משיב

"לשבת" - ליישובו של עולם

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"משובב" - אתה הוא המשיב את הנתיבות להיות מיושבות באנשים כי בהיות הערים חריבים נשמו הנתיבות ובזכותך נבנו הערים ונתיישבו הנתיבות

"וקורא לך" - כל בני העולם יקראו אותך גודר פרץ שהרי בזכות מעשיך גדרת פרצות העולם

"מוסדי דור ודור" - היסודות שנפלו בימי הדורות אתה תקומם אותם במעשיך הטובים וכפל הדבר במ"ש

"ובנו ממך" - רצה לומר המעשים הטובים היוצאים ממך יבנו את חרבות העולם וכמו שהמעשים הרעים מחריבים את העולם כן הטובים יבנו החרבות 

מצודת ציון

"מוסדי" - מלשון יסוד

"גודר פרץ" - בונה כותל במקום הפרוץ והשבור כמו ותגדרו גדר וכו' (יחזקאל י"ג)

"משובב" - מלשון השבה

"נתיבות" - שביל ודרך

"לשבת" - מלשון ישיבה

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ובנו", אתה תתקן חרבות אשר מעולם, אמונות ודעות ומעשים נפסדים ורעים, וגם "מוסדי דור ודור תקומם", שממך ייסדו יסודות קבועים בכל דור בדת ובאמונה ובהנהגה, "וקרא לך" נגד "ובנו חרבות עולם" אומר "כי תקרא גודר פרץ", ונגד "מוסדי דור ודור תקומם" אומר כי תקרא "משובב נתיבות לשבת" שיהיה ישוב ע"י נתיבותיך המורים ארחות חיים: