מ"ג ישעיהו נז ו


פסוק קודם II מקראות גדולות II מקראות גדולות ישעיהו II פסוק הבא

מקרא

כתיב: בחלקי נחל חלקך הם הם גורלך גם להם שפכת נסך העלית מנחה העל אלה אנחם

מנוקד: בְּחַלְּקֵי נַחַל חֶלְקֵךְ הֵם הֵם גּוֹרָלֵךְ גַּם לָהֶם שָׁפַכְתְּ נֶסֶךְ הֶעֱלִית מִנְחָה הַעַל אֵלֶּה אֶנָּחֵם.

עם טעמים: בְּחַלְּקֵי־נַ֣חַל חֶלְקֵ֔ךְ הֵ֥ם הֵ֖ם גּוֹרָלֵ֑ךְ גַּם־לָהֶ֞ם שָׁפַ֥כְתְּ נֶ֙סֶךְ֙ הֶעֱלִ֣ית מִנְחָ֔ה הַ֥עַל אֵ֖לֶּה אֶנָּחֵֽם׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"בחלקי נחל" - אבנים אשר בנחל

"חלקך" - בהם ירגמו אותך

"הם הם גורלך" - להתעצב בהם למה כי גם להם שפכת נסך

"העל אלה אנחם" - מלהרע לך

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)"בחלקי, עת יחלוק הנחל חלקך", ר"ל עת תתן חלקך אל הנחל, שהוא שתתן לו הילדים שילדת כי תשחטם שם בנחל, "הם הם גורלך" תחשוב באולתך שעי"כ עלו האלים בגורלך, שע"י שתשחט הילדים בנחל יכרתו לך האלים ברית, "וגם להם שפכת נסך" גם להילדים ששחטת שפכת נסך, כי האמינו שהילדים שנשחטו להאליל נתקדשו ועלו אל ממלכת האלים, ונסכו להם אח"כ נסכים.

"ואיך אנחם" על מעשים מתועבים כאלה?


ביאור המילות

"בחלקי". הב' הוא ב' הזמן המשמש עם המקור, בעת יחלוק הנחל את חלקך, אז האלים הם גורלך. (עיין ההבדל בין חלק וגורל למעלה יז יד, ופה הנחל לוקח חלק עמך מסך ילדיך, ובעבור כן תחשוב יפלו האלים בגורלך), ומלת להם מוסב על הילדים שבפסוק הקודם:

 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"הם וגו'" - כפל הדבר במ"ש

"שפכת נסך" - היית מנסך לפניהם יין והעלית להם מנחה

"העל אלה אנחם" - וכי מהראוי שעל העושים מעשים כאלה יתהפך מחשבתי מרעה לטובה

"בחלקי נחל חלקך" - בחרת לך חלק באבני הנחל לעבדם עבודת אלהות

מצודת ציון

"בחלקי נחל" - באבני נחל ויקראו כן ע"ש שהמה חלקים כמ"ש חמשה חלקי אבנים מן הנחל (שמואל א יז) ולקצר לא אמר אבני וסמך על המבין

"גורלך" - ענינו כמו חלק וכן וגורל לבוזזינו (לעיל יז) ע"ש שע"פ רוב יחולק בגורל

"אנחם" - ענין הפוך מחשבה