מ"ג ישעיהו נז ד


פסוק קודם II מקראות גדולות II מקראות גדולות ישעיהו II פסוק הבא

מקרא

כתיב: על מי תתענגו על מי תרחיבו פה תאריכו לשון הלוא אתם ילדי פשע זרע שקר

מנוקד: עַל מִי תִּתְעַנָּגוּ עַל מִי תַּרְחִיבוּ פֶה תַּאֲרִיכוּ לָשׁוֹן הֲלוֹא אַתֶּם יִלְדֵי פֶשַׁע זֶרַע שָׁקֶר.

עם טעמים: עַל־מִי֙ תִּתְעַנָּ֔גוּ עַל־מִ֛י תַּרְחִ֥יבוּ פֶ֖ה תַּאֲרִ֣יכוּ לָשׁ֑וֹן הֲלֽוֹא־אַתֶּ֥ם יִלְדֵי־פֶ֖שַׁע זֶ֥רַע שָֽׁקֶר׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"על מי תתענגו" - מאחר ששבתם מאחרי על מי תשענו להתענג בטובה אילו זכיתם אז תתענגו על ה' אבל עכשיו על מי תתענגו

"על מי תרחיבו פה" - כשאתם מתעתעים ומלעיבים בנביאיו

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)"על מי תתענגו", נגד בני עוננה, אומר על מי תבטחו כי תתענגו לאמר אקחה יין נסבאה שכר, וכי על העינון והניחוש שנחשתם שנולדתם במזל מוצלח תבטחו? "על מי תרחיבו פה" נגד זרע מנאף אומר איך תרחיבו פה ללוצץ לאמר אכול ושתה כי מחר נמות ועוד תאריכו לשון להאריך הדבור ולכפלו, והלא היה לכם להתבושש מפגם מולדתכם, כי אתם "ילדי פשע" מצד האם שזנתה, "וזרע שקר" מצד האב שנאף:


 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ילדי פשע" - מולידים פשע וזורעי שקר ר"ל כל מעשיכם פשע ושקר ומהו הזנות הנמצא בכם

"תאריכו לשון" - לשאול כל הצורך וכפל הדבר פעמים ושלש במ"ש וכדרך הנבואה

"על מי תרחיבו פה" - על מי תשענו להרחיב פה לשאול כל המחסור

"על מי" - מאחר ששבתם מעלי על מי תבטחו להתענג בטובה כי אם זכיתם הייתם בוטחים עלי אבל עכשיו על מי תבטחו