מ"ג ישעיהו נא יח


פסוק קודם II מקראות גדולות II מקראות גדולות ישעיהו II פסוק הבא

מקרא

כתיב: אין מנהל לה מכל בנים ילדה ואין מחזיק בידה מכל בנים גדלה

מנוקד: אֵין מְנַהֵל לָהּ מִכָּל בָּנִים יָלָדָה וְאֵין מַחֲזִיק בְּיָדָהּ מִכָּל בָּנִים גִּדֵּלָה.

עם טעמים: אֵין־מְנַהֵ֣ל לָ֔הּ מִכָּל־בָּנִ֖ים יָלָ֑דָה וְאֵ֤ין מַחֲזִיק֙ בְּיָדָ֔הּ מִכָּל־בָּנִ֖ים גִּדֵּֽלָה׃


מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)


"אין מנהל לה", בציור הזה שמדמה אותה כשכורה משני הכוסות ששתתה, כוס החמה והתרעלה, תפס משל השכור הנופל בשכרותו שהדרך הוא שבנו הגדול מחזיקו שלא יפול, ובנו הקטן מנהלו לביתו, והיא בשכרותה "אין לה מנהל" שינהלה לביתה "מכל בנים ילדה" שהם בניה הקטנים, "ואין מחזיק בידה" להקימה מנפילתה "מכל בנים גדלה" שהם הבנים הגדולים. וזה בא יען כי.


 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"אין מנהל לה" - עודה בבבל לא היה בה מנהיג מי מאנשיה

"ואין מחזיק" - לא היה מי להחזיק בידה שלא תפול לארץ כי מכולם אפס הכח והממשלה

מצודת ציון

"מנהל" - ענין הנהגה כמו נהלת בעזך (שמות טו)

"מחזיק" - אוחז