מ"ג ישעיהו מט י


פסוק קודם II מקראות גדולות II מקראות גדולות ישעיהו II פסוק הבא

מקרא

כתיב: לא ירעבו ולא יצמאו ולא יכם שרב ושמש כי מרחמם ינהגם ועל מבועי מים ינהלם

מנוקד: לֹא יִרְעָבוּ וְלֹא יִצְמָאוּ וְלֹא יַכֵּם שָׁרָב וָשָׁמֶשׁ כִּי מְרַחֲמָם יְנַהֲגֵם וְעַל מַבּוּעֵי מַיִם יְנַהֲלֵם.

עם טעמים: לֹ֤א יִרְעָ֙בוּ֙ וְלֹ֣א יִצְמָ֔אוּ וְלֹא־יַכֵּ֥ם שָׁרָ֖ב וָשָׁ֑מֶשׁ כִּי־מְרַחֲמָ֣ם יְנַהֲגֵ֔ם וְעַל־מַבּ֥וּעֵי מַ֖יִם יְנַהֲלֵֽם׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"שרב" - חום

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)"לא ירעבו", ההולך בדרך רחוקה יחסר לו לחם או מים או יכהו שרב ושמש, ועז"א "לא ירעבו ולא יצמאו ולא יכם שרב ושמש", כי "ינהגם ה' ברחמים" עד שלא ינהגם במקום שהשמש שולטת שם, "ועל מבועי מים ינהלם" עד שלא יצמאו:


ביאור המילות

"ינהגם, ינהלם", פעל נהג הונח בעצם על נהיגת הצאן והבקר, וממנו יצא על כל הנהגה דומה לזו, שמנהיג שלא מדעת המונהג, ונהל ונחה הונח על המנהל בעל רצון ובסבר פנים יפות, ופה מדמם כצאן מונהגים ע"י הרועה, כי הם מונהגים אך לפי דעת הרועה המנהיג אותם שהוא ה', אבל בכ"ז הלא מרחמם ינהגם, עד שתהיה ההנהגה לא כמנהיג בע"כ כי על מבועי מים ינהלם כמנהל בעת רצון ושכל:

 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"כי מרחמם" - ה' המרחם עליהם מעולם הוא ינהגם וינהלם במקום מבועי מים וירוו צמאונם

"ולא יכם" - לא יכאיבם חמימות האויר וחום השמש

"לא ירעבו" - בזה יפרש המקרא שלפניו

מצודת ציון

"שרב" - ענין חמימות ויובש כמו והיה השרב לאגם (לעיל ל"ה)

"מבועי" - ענין מקוה ומעין כמו למבועי מים (שם)

"ינהלם" - ענין הנהגה כמו נהלת בעזך (שמות, טו)