מ"ג ישעיהו מח ג


פסוק קודם II מקראות גדולות II מקראות גדולות ישעיהו II פסוק הבא

מקרא

כתיב: הראשנות מאז הגדתי ומפי יצאו ואשמיעם פתאם עשיתי ותבאנה

מנוקד: הָרִאשֹׁנוֹת מֵאָז הִגַּדְתִּי וּמִפִּי יָצְאוּ וְאַשְׁמִיעֵם פִּתְאֹם עָשִׂיתִי וַתָּבֹאנָה.

עם טעמים: הָרִֽאשֹׁנוֹת֙ מֵאָ֣ז הִגַּ֔דְתִּי וּמִפִּ֥י יָצְא֖וּ וְאַשְׁמִיעֵ֑ם פִּתְאֹ֥ם עָשִׂ֖יתִי וַתָּבֹֽאנָה׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"הראשונות" - שעברו גאולת מצרים ותשועת חזקיהו מיד סנחריב מאז הגדתי מטרם היותם ופתאום עשיתים

"ותבאנה" - כמו שהגדתי תחלה על פי נביאי

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)


"הראשנות מאז הגדתי", רצה לומר אז לא הייתי צריך להגיד הנסים שעשיתי עמכם אל הנביא טרם בואם, רק "מאז הגדתי פתאם עשיתי ותבאנה" תיכף כשהגדתי לעשות הנס תיכף עשיתיו ויבא פתאום, והנה בעת יודיע הנסים ע"י הנביא טרם היותם, יש בזה שני דברים.

  • א) הגדת ה' אל הנביא לגלות אזנו שכן יהיה בעתיד.
  • ב) השמעת הנביא אל העם לפרסם הדבר טרם יבא, וכ"ז לא הייתי צריך בנסים הראשונים שעשיתי עמכם, כי הראשונות, ר"ל הנסים הראשונים שעשיתי מימי קדם, היה ההגדה (אל הנביא) וההשמעה (אל העם) וביאת הנס בפועל, הכל פתאום, ור"ל "הגדתי ומפי יצאו ואשמיעם" לא השמעתי ע"י נביא רק תיכף שיצאו מפי תיכף אשמיעם ופתאום עשיתי, עד שעת בא הדבר היה ביאתו פתאום, כי בעת בא אז השמעתיו והגדתיו וגליתיו, לא קודם לכן:


ביאור המילות

"הגדתי ואשמיעם", הבדלם מבואר (למעלה מה כא):

 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"ותבאנה" - כפל הדבר במ"ש

"פתאום עשיתי" - בסנחריב עשיתי פתאום מה שגזרתי עליו כי בלילה אחת נפלו פגרים מתים

"ומפי יצאו" - הדברים ההם יצאו מפי והשמעתי לכולכם וכפל הדבר במלות שונות

"מאז הגדתי" - מכבר טרם בואה הגדתים

"הראשונות" - זהו מפלת סנחריב