מ"ג ישעיהו מח ד


פסוק קודם II מקראות גדולות II מקראות גדולות ישעיהו II פסוק הבא

מקרא

כתיב: מדעתי כי קשה אתה וגיד ברזל ערפך ומצחך נחושה

מנוקד: מִדַּעְתִּי כִּי קָשֶׁה אָתָּה וְגִיד בַּרְזֶל עָרְפֶּךָ וּמִצְחֲךָ נְחוּשָׁה.

עם טעמים: מִדַּעְתִּ֕י כִּ֥י קָשֶׁ֖ה אָ֑תָּה וְגִ֤יד בַּרְזֶל֙ עָרְפֶּ֔ךָ וּמִצְחֲךָ֖ נְחוּשָֽׁה׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"מדעתי כי קשה אתה" - מאשר ידעתי אותך כי קשה אתה ואם יבא הנס ולא הגדתיו תחלה תאמר עצבי עשאם ולא מאת הקב"ה הם לפיכך אגיד לך מאז בטר' תבא וגו' מדעתי מ"ם זו משמשת נתינת טעם כמו לפי שידעתי ודוגמתו כי מאהבת ה' אתכם ומשמרו את השבועה (דברים ז)

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)"מדעתי", כ"ז היה בנסים הראשונות מאז, לא כן עתה, יען "ידעתי כי קשה אתה", שאתה בעצמך קשה להאמין, ואם יבוא הנס פתאום לא תשים לב להכיר כי אצבע אלהים היא, וגם אם יראו לך שתראו זאת בעינים הנה "גיד ברזל ערפך" ערפך יש לו גיד מברזל עד שלא תוכל להשיבו לאחוריך לראות את הנס בעינים, וגם אם יראו לך את האות והמופת נגד פניך הנה "מצחך נחושה" ותוכל להעיז פנים ולהכחיש הראות, לכן,


 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ומצחך נחושה" - כן יאמר על מי שהוא מעיז ביותר שהוא מרים מצחו ומחזקו כנחושה וכן נאמר חזקו פניהם מסלע (ירמיהו ה)

"מדעתי" - מחמת שידעתי שאתם קשה לב וערפך הוא כגיד ברזל מבלי פרקים ולא גיד בשר ר"ל לא פנית פניך אלי כאלו ערפך מגיד ברזל שא"א להחזיר הפנים

מצודת ציון

"וגיד ברזל" - רצה לומר שבט ברזל ולפי שיש בעורף גיד בשר לזה אמר לשון גיד

"ערפך" - ר"ל אחורי הצואר

"ומצחך" - מלשון מצח

"נחושה" - נחושת