מ"ג ישעיהו ל ב


פסוק קודם II מקראות גדולות II מקראות גדולות ישעיהו II פסוק הבא

מקרא

כתיב: ההלכים לרדת מצרים ופי לא שאלו לעוז במעוז פרעה ולחסות בצל מצרים

מנוקד: הַהֹלְכִים לָרֶדֶת מִצְרַיִם וּפִי לֹא שָׁאָלוּ לָעוֹז בְּמָעוֹז פַּרְעֹה וְלַחְסוֹת בְּצֵל מִצְרָיִם.

עם טעמים: הַהֹלְכִים֙ לָרֶ֣דֶת מִצְרַ֔יִם וּפִ֖י לֹ֣א שָׁאָ֑לוּ לָעוֹז֙ בְּמָע֣וֹז פַּרְעֹ֔ה וְלַחְס֖וֹת בְּצֵ֥ל מִצְרָֽיִם׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ההולכים לרדת מצרים" - על הושע בן אלה אשר שלח מלאכים אל סוא מלך מצרים (מלכים ב יז)

"לרדת מצרים" - ארץ ישראל גבוהה מכל הארצו' דבר אחר ירידה היא להם

"ולחסות" - להתכסות (אבריא"ר בלע"ז)

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)


"ההלכים לרדת מצרים", לשאול עזר מפרעה, ובתוך כך ירדו כמה אנשים להשתקע שם, "ופי לא שאלו" כי הוא נגד ציוי התורה, שהזהירה בל נשוב למצרים (רמב"ם ה' מלכים פרק ה'), נגד "לנסוך מסכה" אמר "לעוז מבעוז פרעה" גם בזה נואלו בשתים.

  • א) שחשבו למצוא עוז ועזר מפרעה, אשר לא יושיע להם באמת, כמ"ש אח"כ.
  • ב) "ולחסות בצל מצרים" שקבלו עליהם משרת מצרים להסתופף תחת צילו, ולהיות לו עבדים נושאי מנחה:


ביאור המילות

"ההלכים לרדת". המקור הנכפל על פעל הלך, מורה שלרדת הוא התכלית, ר"ל להשתקע, כי זה נאסר:

"לעוז, לחסות". נבדלים, המחסה יהיה גם על ידי אמצעי, ע"י שיקרא שמו עליהם. והמעוז בבלתי אמצעי, ותמצאם נרדפים (תהלות מו ב, סא ד', סב ט'):

 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"לעוז" - להתחזק בחוזק פרעה

"ההולכים" - עתה יפרש מה עשו ואמר אשר הלכו לרדת למצרים לבקש מהם עזר ולא שאלו פי ה'

מצודת ציון

"לעוז במעוז" - ענין חוזק