מ"ג ישעיהו לו י


פסוק קודם II מקראות גדולות II מקראות גדולות ישעיהו II פסוק הבא

מקרא

כתיב: ועתה המבלעדי יהוה עליתי על הארץ הזאת להשחיתה יהוה אמר אלי עלה אל הארץ הזאת והשחיתה

מנוקד: וְעַתָּה הֲמִבַּלְעֲדֵי יְהוָה עָלִיתִי עַל הָאָרֶץ הַזֹּאת לְהַשְׁחִיתָהּ יְהוָה אָמַר אֵלַי עֲלֵה אֶל הָאָרֶץ הַזֹּאת וְהַשְׁחִיתָהּ.

עם טעמים: וְעַתָּה֙ הֲמִבַּלְעֲדֵ֣י יְהוָ֔ה עָלִ֛יתִי עַל־הָאָ֥רֶץ הַזֹּ֖את לְהַשְׁחִיתָ֑הּ יְהוָה֙ אָמַ֣ר אֵלַ֔י עֲלֵ֛ה אֶל־הָאָ֥רֶץ הַזֹּ֖את וְהַשְׁחִיתָֽהּ׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"המבלעדי ה'" - שלא מרשותו

"ה' אמר אלי" - כבר נבאו הנביאים ישא את חיל דמשק ואת שלל שומרון לפני מלך אשור (לעיל ח) והוא טעה לומר כאשר עשיתי לשומרון כן אעשה לירושלים

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)"ועל" הצד השני שאתה בוטח בה', גומר דבריו, "ועתה" אחר שחזקיה הקל בכבוד ה' והסיר את במותיו לכבוד עצמו, "ה' אמר אלי עלה אל הארץ הזאת והשחיתה", ר"ל הנה באתי לריב ריבו על שבטל מזבחותיו, וכאילו בפקודת ה' באתי:


 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ה' אמר" - כבר ניבא ישעיהו ישא וגו' ואת שלל שמרון (לעיל ח) וטעה לומר שכן יעשה לירושלים

"המבלעדי ה' וגו'" - מבלי גזרת המקום

מצודת ציון

"המבלעדי" - ענינו כמו זולת