כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
אל תשמעו אל חזקיהו כי כה אמר המלך אשור עשו אתי ברכה וצאו אלי ואכלו איש גפנו ואיש תאנתו ושתו איש מי בורו

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
אַל תִּשְׁמְעוּ אֶל חִזְקִיָּהוּ כִּי כֹה אָמַר הַמֶּלֶךְ אַשּׁוּר עֲשׂוּ אִתִּי בְרָכָה וּצְאוּ אֵלַי וְאִכְלוּ אִישׁ גַּפְנוֹ וְאִישׁ תְּאֵנָתוֹ וּשְׁתוּ אִישׁ מֵי בוֹרוֹ.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
אַֽל־תִּשְׁמְע֖וּ אֶל־חִזְקִיָּ֑הוּ
כִּי֩ כֹ֨ה אָמַ֜ר הַמֶּ֣לֶךְ אַשּׁ֗וּר עֲשֽׂוּ־אִתִּ֤י בְרָכָה֙ וּצְא֣וּ אֵלַ֔י וְאִכְל֤וּ אִישׁ־גַּפְנוֹ֙ וְאִ֣ישׁ תְּאֵנָת֔וֹ וּשְׁת֖וּ אִ֥ישׁ מֵי־בוֹרֽוֹ׃


רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"עשו אתי ברכה" - צאו אלי לשלום וברכוני והביאו אלי תשורת שלום

"ברכה" - (שול"ד בלע"ז) כמו ויברך יעקב את פרעה (בראשית מז י)

"ואכלו איש גפנו" - ואלך מעליכם ושבו בשלום עד שאמצא ארץ טובה כארצכם ואגלה אתכם שם כי כן דרכו להעביר האומות מארץ אל ארץ כמה שנאמר (לעיל י) ואסיר גבולות עמים

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"ברכה" - ענין מנחה ותשורת שלום כמו קח נא את ברכתי (שם לג) 

מצודת דוד

"עשו אתי ברכה" - ר"ל עשו עמי שלום לתת תשורות שלום

"ואכלו וגו'" - ר"ל לא תהיו עוד כלואים בתוך העיר מבלי לצאת ללקוט פירות האילנות ולשאוב מהבורות

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אל תשמעו אל חזקיהו", רק מרדו בו, ואם תאמרו מה נרויח בזה, אני אומר לכם בשם מלך אשור, "עשו אתי ברכה" ברכת שלום, "וצאו אלי" להקביל פני למען אדע כי תעשו מצותי, ובזה תרויחו,
  • א) כי עתה תסור מכם המצור תיכף "ואכלו איש גפנו ושתו איש מי בורו", ולא תמותו ברעב המצור, והשלוה הזאת תמשך לכם.