מ"ג ישעיהו לד יג


פסוק קודם II מקראות גדולות II מקראות גדולות ישעיהו II פסוק הבא

מקרא

כתיב: ועלתה ארמנתיה סירים קמוש וחוח במבצריה והיתה נוה תנים חציר לבנות יענה

מנוקד: וְעָלְתָה אַרְמְנֹתֶיהָ סִירִים קִמּוֹשׂ וָחוֹחַ בְּמִבְצָרֶיהָ וְהָיְתָה נְוֵה תַנִּים חָצִיר לִבְנוֹת יַעֲנָה.

עם טעמים: וְעָלְתָ֤ה אַרְמְנֹתֶ֙יהָ֙ סִירִ֔ים קִמּ֥וֹשׂ וָח֖וֹחַ בְּמִבְצָרֶ֑יהָ וְהָיְתָה֙ נְוֵ֣ה תַנִּ֔ים חָצִ֖יר לִבְנ֥וֹת יַעֲנָֽה׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ועלתה ארמנותיה סירים" - כך דרך חורבות לצמוח בהם קוצים וסנאים והוא קימוש והוא חוח כולם מיני קוצים הם כגון ארוטיא"ש וכיוצא בהם

"נוה תנים" - הוא מדבר שהוא דרך להיו' בו תנים שהוא מין חיה רעה ופגשו

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)"ועלתה", הנה בעת שלום ידורו בארמון, ובעת מלחמה במבצר, אבל עתה בין הארמונות בין המבצרים יהיו מלאים קוצים, "והיתה נוה תנים" הנוה הוא מקום רבץ צאן, אבל העשבים שיגדלו שם שהם הקוצים יעשוהו לנוה של תנים, "החציר" הגדל שם יהיה "לבנות יענה", כי הם אוכלים אף שברי זכוכית וגחלת וכן תאכל הדרדרים שם:


 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"נוה" - מדור לתנים וחציר לבנות יענה כי הם ידורו שמה

"במבצריה" - תעלה בערי המבצר שלה

"ועלתה ארמנותיה" - הפלטרין שלה תגדל קוצים מרוב השממון

מצודת ציון

"סירים קמוש וחוח" - שמות מיני קוצים

"נוה" - מדור

"תנים" - מין נחשים

"חציר" - כמו חצר וכן ישיש וישש (דברי הימים ב' נו)

"לבנות יענה" - שם עוף מדברי בת היענה