מ"ג ישעיהו לב ה


פסוק קודם II מקראות גדולות II מקראות גדולות ישעיהו II פסוק הבא

מקרא

כתיב: לא יקרא עוד לנבל נדיב ולכילי לא יאמר שוע

מנוקד: לֹא יִקָּרֵא עוֹד לְנָבָל נָדִיב וּלְכִילַי לֹא יֵאָמֵר שׁוֹעַ.

עם טעמים: לֹֽא־יִקָּרֵ֥א ע֛וֹד לְנָבָ֖ל נָדִ֑יב וּלְכִילַ֕י לֹ֥א יֵֽאָמֵ֖ר שֽׁוֹעַ׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ולכילי" - רמאי נוכל חורש רעים

"שוע" - ל' אדון שהכל שועין ופונין אליו

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)"לא יקרא", לא תהיה חנופה עוד לאמר לרע טוב ולטוב רע, כי זה מורה פחיתת הדור, והנה הנבל הוא הרע בנגלהו ובמצפונו, לשמים ולבריות, אבל הכילי הוא הנוכל בערמה ורעתו צפון בלב אבל ישמרהו מגלותו, וכן הנדיב גדול מן השוע, אומר כי תחת שעד עתה היו חונפים לקרוא לנבל נדיב, מעתה לא לבד "שלא יקרא לנבל נדיב", כי גם "לכילי" שאינו רע כ"כ כמו הנבל לא לבד שלא יקרא לו נדיב, אף גם "לא יאמר לו שוע" שהיא מדרגה קטנה מן הנדיב:


ביאור המילות

"כילי". מענין ארור נוכל, בנכליהם אשר נכלו, החושב עצות רעות וכליותיו יועצים רע, ושוע לא נמצא רק הפך הדל, ולא נכר שוע לפני דל, לא כן נדיב הוא שוע ולו רוח נדיבה, והכילי אינו שוע. אבל הנבל לערך הנדיב, כערך שני הקצוות המתנגדים במדות, (משלי יז ז'):

 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"לא יקרא" - לא ימצא בהם חונף לקרוא לנבל בשם נדיב ועל כילי לא יאמר שהוא שוע

מצודת ציון

"לנבל" - כן נקרא אדם פחות ונבזה

"נדיב" - אדם ישר ובעל מתן

"ולכילי" - רמאי ובעל מרמה כמו וארור נוכל (מלאכי א)

"שוע" - ענינו כמו נדיב וכן היערוך שועך לא בצר (איוב לו)