מ"ג ישעיהו כט ה<< · מ"ג ישעיהו · כט · ה · >>

מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
והיה כאבק דק המון זריך וכמץ עבר המון עריצים והיה לפתע פתאם

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וְהָיָה כְּאָבָק דַּק הֲמוֹן זָרָיִךְ וּכְמֹץ עֹבֵר הֲמוֹן עָרִיצִים וְהָיָה לְפֶתַע פִּתְאֹם.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וְהָיָ֛ה כְּאָבָ֥ק דַּ֖ק הֲמ֣וֹן זָרָ֑יִךְ וּכְמֹ֤ץ עֹבֵר֙ הֲמ֣וֹן עָרִיצִ֔ים וְהָיָ֖ה לְפֶ֥תַע פִּתְאֹֽם׃


רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"והיה כאבק דק המון זריך" - אוכלוסי סנחריב שיהיו למאכולת אש ויעשו אבק

"והיה" - הדבר הזה

"לפתע פתאום" - מקרה פתאום

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"והיה לפתע פתאום" - הדבר הזה יהיה בפתע פתאום

"וכמוץ עובר" - כמו המוץ שעובר ברוח קימעא כן יכלו המון העריצים וכפל הדבר במ"ש

"והיה כאבק" - ובעבור מרבית ההכנעה יכמרו רחמי עליך ויהיו המון הזרים הצרים עליך כאבק דק ההולך בנפיחת הפה כי יכלו מהרה על ידי המלאך המכה בהם 

מצודת ציון

"כאבק" - כן יקרא העפר הדק וכן והיה לאבק על ארץ מצרים (שמות ט) ולתוספת ביאור אמר דק

"המון" - ענין רבוי עם כמו כל ההמון הגדול הזה (מלכים א' כ)

"זריך" - מלשון זר ונכרי

"וכמוץ" - הוא פסולת התבואה כמו כמוץ יסוער מגורן (הושע יג)

"עריצים" - חזקים כמו כגבור עריץ (ירמיהו כ)

"לפתע" - כמו בפתע וכן ישבת לכסא (תהלים ט)ומשפטו בכסא ופתע ענינו כמו פתאום וכפל המלה בשמות נרדפים וכן אדמת עפר (דנייאל יב)

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"והיה כאבק דק", האבק הוא פירוד המורכב לחלקים דקים, ויש בו ב' מעלות נגד המוץ עובר
  • א) שהם חלקי המורכב לא כן המוץ שהוא רק הפסולת,
  • ב) ששוכבים במקומם לא כן מוץ עובר, שהוא המוץ אשר תדפנו רוח, וז"ש כי מחנה סנחריב שהם "המון זריך" שימותו סביב לירושלים וישארו שם פגריהם, יהיו דומים "כאבק. והמון עריצים" שהם הגבורים והוא מלך אשור וקצת שריו שנשארו ולא מתו, יהיו דומים "כמוץ עבר" שישאהו הרוח אל ארצו ונפל בחרב בניו בארצו, וכ"ז יהיה "לפתע פתאום" בלילה אחת יען כי.

ביאור המילות

"זריך, עריצים". זר הוא שם מצטרף בערך מי שהוא זר אצלו, לכן אמר בכינוי זריך, ועריצים, גבורים:

"לפתע פתאם", פתע, מציין מהירת הפעולה בלא דעת וכונה. אם בפתע בלא איבה הדפו. ופתאום, מציין מהירת הזמן התוכפת פעולתה מבלי הכנה. וכן אמרו חז"ל (כריתות ט') פתע שוגג, פתאום אונס. ובארתיו (במדבר ו' ט'). ופה בא הדבר בתכיפות הזמן ומהירות הפעולה גם יחד.
 

<< · מ"ג ישעיהו · כט · ה · >>