מ"ג ישעיהו כד יד


פסוק קודם II מקראות גדולות II מקראות גדולות ישעיהו II פסוק הבא

מקרא

כתיב: המה ישאו קולם ירנו בגאון יהוה צהלו מים

מנוקד: הֵמָּה יִשְׂאוּ קוֹלָם יָרֹנּוּ בִּגְאוֹן יְהוָה צָהֲלוּ מִיָּם.

עם טעמים: הֵ֛מָּה יִשְׂא֥וּ קוֹלָ֖ם יָרֹ֑נּוּ בִּגְא֣וֹן יְהוָ֔ה צָהֲל֖וּ מִיָּֽם׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"המה ישאו קולם" - לאותו המעט הנשאר תבא הטובה שנבאתי למעלה

"צהלו מים" - יותר ממה שצהלו על הים בגאולת מצרים

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)"המה", הנשארים האלה, "ישאו קולם וירונו בגאון ה'" אשר צהלו בו בגאון ההוא, בעלותם "מים", ר"ל גאון ה' שהתראה עליהם בעת שעלו מים סוף שהיה אבדן המצרים ע"פ יד ה' וגאונו, יתראה עליהם עתה באבדן מחנה אשור כמ"ש (למעלה י' ב') ומטהו על הים:


ביאור המילות

"צהלו מים". פי' הרד"ק ממערב, שהיה לו לומר יצהלו כמו ירונו? ואנכי בארתי, אשר צהלו בעלותם מים סוף, וכ"מ בערכין (דף יא):

 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"בגאון ה'" - בעבור גאון ה' יצהלו בקול יותר ממה שצהלו בקול שמחה על הים כאשר שקעו מצרים בעומק הים

"המה ישאו קולם" - המה יזכו לגאולה וישאו קולם ברנה

מצודת ציון

"ישאו" - ענין הרמה

"בגאון" - ענין ממשל רב

"צהלו" - ענין השמעת קול גדול וכן צהלי קולך בת גלים (לעיל י)