מ"ג ישעיהו כג ומקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
עברו תרשישה הילילו ישבי אי

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
עִבְרוּ תַּרְשִׁישָׁה הֵילִילוּ יֹשְׁבֵי אִי.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
עִבְר֖וּ תַּרְשִׁ֑ישָׁה הֵילִ֖ילוּ יֹ֥שְׁבֵי אִֽי׃


רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק

"עברו" - אנשי צור לברוח לתרשישה

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק

מצודת דוד

"יושבי אי" - יושבי כל אי מהאיים סביבות צור עשו יללה כי מעתה לא תלכו שמה להסתחר

"עברו תרשישה" - אתם הסוחרים המסתחרים אל צור מעתה עברו לארץ תרשיש להסתחר שמה והיא גם היא יושבת בחוף הים ויש מקום להסתחר שמה בשעת הדחק

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק


"עברו", בזה מסיים מאמרו נגד שאמר תחלה דומו יושבי אי, שלא יתאבלו, ושוב חזר מדבריו שיתאבלו על צור, מסיים לאמר א"כ אחר שלא תרויח בהצלחה זאת שלא תאריך ימים, איעצכם "עברו" תיכף "לברוח לתרשיש, והלילו ישבי אי", הלילי צידון על מפלת צור, ואל תדומי, וכ"ש שאל תשמחי:  

<< · מ"ג ישעיהו · כג · ו · >>