מ"ג ישעיהו כב יט


פסוק קודם II מקראות גדולות II מקראות גדולות ישעיהו II פסוק הבא

מקרא

כתיב: והדפתיך ממצבך וממעמדך יהרסך

מנוקד: וַהֲדַפְתִּיךָ מִמַּצָּבֶךָ וּמִמַּעֲמָדְךָ יֶהֶרְסֶךָ.

עם טעמים: וַהֲדַפְתִּ֖יךָ מִמַּצָּבֶ֑ךָ וּמִמַּעֲמָֽדְךָ֖ יֶהֶרְסֶֽךָ׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"וממעמדך" - ומשימושך במקדש יהרסך

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)"והדפתיך", תחלה אהדוף אותך "ממצבך" החזק שהיית נצב ברום המעלה, שר ונכבד, ואח"כ גם "ממעמדך" הפשוט יהרסך שלא יהיה לך שום עמידה וקיום כלל:


ביאור המילות

"ממצבך וממעמדך". כבר בארתי למעלה (ג' יג) ההבדל בין עומד ויצב, עומד מורה שאינו יושב, ויצב מורה ההתחזקות לעמוד במקום גדולים ובמעלה נשגבה ממעלתו הפשוטה. ואמר נוכח ונסתר עיין למעלה (א' כט), וי"ל ראשית ההידוף תהיה ע"י האל ואח"כ יהרס מעצמו בהיותו ביד מלך אכזר:

 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"וממעמדך יהרסך" - זה מאמר הנביא לומר שהאל יהרוס אותו ממעמדו והוא כפל ענין במ"ש

"והדפתיך" - אמר במקום האל אהדוף אותך מן המצב שלך ר"ל לא תהיה עוד בממשלה אשר אתה עתה בה

מצודת ציון

"והדפתיך" - ענין דחיפה כמו אשר תדפנו רוח (תהלים א)

"ממצבך" - מלשון מצב ומעמד