מ"ג ישעיהו כב ט


פסוק קודם II מקראות גדולות II מקראות גדולות ישעיהו II פסוק הבא

מקרא

כתיב: ואת בקיעי עיר דוד ראיתם כי רבו ותקבצו את מי הברכה התחתונה

מנוקד: וְאֵת בְּקִיעֵי עִיר דָּוִד רְאִיתֶם כִּי רָבּוּ וַתְּקַבְּצוּ אֶת מֵי הַבְּרֵכָה הַתַּחְתּוֹנָה.

עם טעמים: וְאֵ֨ת בְּקִיעֵ֧י עִיר־דָּוִ֛ד רְאִיתֶ֖ם כִּי־רָ֑בּוּ וַֽתְּקַבְּצ֔וּ אֶת־מֵ֥י הַבְּרֵכָ֖ה הַתַּחְתּוֹנָֽה׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"בקיעי עיר דוד" - בקיעי החומה ראיתם כי רבו

"ותקבצו את מי הברכה" - י"ת וכנישתון ית עמא למי בריכתא ארעיתא שהוא אצל בקיעי עיר דוד להלחם שם לפי שראיתם שיש שם תורפה לירושלים ונוחה ליכבש משם

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)"ואת", ויען שאז שמת על לבך כי רבו בקיעי החומה, וקבצתם את מי הברכה להיות מים מוכנים לעשות חומר לבנין הפרצות:


 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"התחתונה" - כי היא היתה סמוכה אל החומה

"בקיעי עיר דוד" - ראיתם שנתרבו בקיעות וסדקים בחומות ציון והיתה נוחה לכבוש משם

"ותקבצו" - ולזה קבצתם את המים המפוזרים להיות מוכן לגבל הטיט לבנות פרצות החומה

מצודת ציון

"הברכה" - הוא מקום בנוי באבנים ובסיד ושם מתכנסים המים הברכה כמו תעלת הברכה (לעיל ז)