מ"ג ישעיהו כב ח


פסוק קודם II מקראות גדולות II מקראות גדולות ישעיהו II פסוק הבא

מקרא

כתיב: ויגל את מסך יהודה ותבט ביום ההוא אל נשק בית היער

מנוקד: וַיְגַל אֵת מָסַךְ יְהוּדָה וַתַּבֵּט בַּיּוֹם הַהוּא אֶל נֶשֶׁק בֵּית הַיָּעַר.

עם טעמים: וַיְגַ֕ל אֵ֖ת מָסַ֣ךְ יְהוּדָ֑ה וַתַּבֵּט֙ בַּיּ֣וֹם הַה֔וּא אֶל־נֶ֖שֶׁק בֵּ֥ית הַיָּֽעַר׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ויגל" - לשון גילוי

"מסך יהודה" - הוא בית המקדש שהי' מגין ומיסך ומסכך עליהם

"ותבט ביום ההוא" - תחבולות להלחם בם

"אל נשק בית היער" - הם המגינים שלש מאות ומאתים שעשה שלמה ויתנם המלך בית יער הלבנון (שם א ז)

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)"וגם", כבר "גלה את מסך יהודה", שפרץ כל החומה הסוכך בעדם.

"ותבט", ר"ל רק אז רק ביום ההוא התחלת להביט אל הנשק שהניחו המלכים הקדומים בבית יער הלבנון ששם היה בית נשק (צייגהויז) למלכי יהודה, והלא זה היה לך לעשות תיכף טרם נפרצה החומה:


 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ותבט" - אל מול יהודה יאמר כשראית אשר בא האויב הבטת אל הנשק אשר בבית יער הלבנון שנתן שם שלמה מגינים וצנות כמ"ש ויעש המלך שלמה מאתים צנה וגו' ושלש מאות מגינים וגו' ויתנם המלך בית יער הלבנון (מלכים א' י) ונתת עיניך בהם להלחם עמהם וכאומר הכינות עצמך למלחמה לא לתשובה

"ויגל" - האויב גלה את מסך יהודה כי היו סבורים שיהיו מסוככין מרעת האויב לפי שבית המקדש היה בנחלתם ובא האויב וגלה המסך ר"ל לא הועיל להם סכך המקדש

מצודת ציון

"מסך" - מלשון סכך ומכסה

"נשק" - כלי מלחמה כמו ועיר מבצר והנשק (מלכים ב' י)