<< · מ"ג ישעיהו · כא · ב · >>

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
חזות קשה הגד לי הבוגד בוגד והשודד שודד עלי עילם צורי מדי כל אנחתה השבתי

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
חָזוּת קָשָׁה הֻגַּד לִי הַבּוֹגֵד בּוֹגֵד וְהַשּׁוֹדֵד שׁוֹדֵד עֲלִי עֵילָם צוּרִי מָדַי כָּל אַנְחָתָה הִשְׁבַּתִּי.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
חָז֥וּת קָשָׁ֖ה הֻגַּד־לִ֑י הַבּוֹגֵ֤ד ׀ בּוֹגֵד֙ וְהַשּׁוֹדֵ֣ד ׀ שׁוֹדֵ֔ד עֲלִ֤י עֵילָם֙ צוּרִ֣י מָדַ֔י כׇּל־אַנְחָתָ֖הֿ הִשְׁבַּֽתִּי׃


רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"חזות קשה" - הנביא אומר נבואה זו קשה על בבל הוגד לי

"הבוגד בוגד" - ת"י אניסיא מתאנסין ובזזיא מתבזזין ולשון העברית לפי התרגום כך פירושו את הבוגד בא אחר ובוגד אותו ואת השודד בא אחר ושודד אותו אלו פרס ומדי שבוזזין ושודדין את בבל ששדדה ובזזה עד עתה את כל המדינות

"עלי עילם" - ובואי עליה

"צורי מדי" - על בבל במצור אלהי צורי (שמואל ב' כב) הטעם למטה ברי"ש וזה טעמו למעלה בצד"י כמו שובי

"כל אנחתה השבתי" - לא מפיק ה"א לפי שהוא כמו כל אנחות שבעולם והוא לשון אנחה מרובה של אנשים רבים (שושפיר"ש בלע"ז) כל אנחות השבתי שהיה העולם נאנח מפני עולה של מלכות בבל עתה השבתי אותה

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"חזות" - מראה נבואה

"הבוגד" - ענין מרד

"והשודד" - ענין עושק

"עילם" - הוא ממדינת מדי

"צורי" - מלשון מצור והוא הקיף גייסות סביב העיר לכבשה " " 

מצודת דוד

"כל אנחתה" - כל האנחות שהיתה בבל מאנחת את העכו"ם במה שהטילה עליהם עול כבד הנה עתה בבוא מפלתה בטלתי כל האנחות

"עלי עילם" - את עילם עלי למלחמה ואת מדי שימי עליה מצור

"הבוגד בוגד" - כל הרוצה לבגוד בוגד בו וכל הרוצה לשדד משדד אותו

"חזות" - נבואה קשה נאמר לי על בבל

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"חזות", אומר אבל אין זה סופה ואבק, כי חזות קשה הוגד לי, שהוא כי "הבוגד בוגד", שנעשה בגידה ומרד בין עבדי המלך שבגדו באדוניהם, ומתוך כך והשודד שודד.

"עלי עילם", הצופה מספר מה שהוגד לו כי הבוגד אומר עלי עילם על בבל, "ואת מדי צורי" עליה, אל תירא עוד מבלשאצר וגבורתו, כי "כל אנחתה", כל האנחה ומורא שהיה מפני בני בבל השבתי, ע"י שהרגתי את בלשאצר, זאת דברי הבוגד:  

<< · מ"ג ישעיהו · כא · ב · >>