מ"ג ישעיהו יז א


פסוק קודם II מקראות גדולות II מקראות גדולות ישעיהו II פסוק הבא

מקרא

כתיב: משא דמשק הנה דמשק מוסר מעיר והיתה מעי מפלה

מנוקד: מַשָּׂא דַּמָּשֶׂק הִנֵּה דַמֶּשֶׂק מוּסָר מֵעִיר וְהָיְתָה מְעִי מַפָּלָה.

עם טעמים: מַשָּׂ֖א דַּמָּ֑שֶׂק הִנֵּ֤ה דַמֶּ֙שֶׂק֙ מוּסָ֣ר מֵעִ֔יר וְהָיְתָ֖ה מְעִ֥י מַפָּלָֽה׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"מוסר מעיר" - לשון הסרה

"מעיר" - מהיות עיר

"מעי" - לשון שפלות ועומק כמו מעוט ימים

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)"הנה דמשק", אומר ראה ההבדל בין דמשק ובין אפרים, "דמשק" אשר נחרבה "הוסר" לגמרי מלהחשב עוד בין חשבון "הערים", רק יחשבוה מעתה בין חשבון של "העיים" הנעשים ע"י "מפולת" של הבתים, כי כל הבתים יפלו ויהיה שמם שלא יוכל איש לבא שמה:


ביאור המילות

"מעיר". ממין הערים, ועיר פה שם המין כמו עץ פרי, ויהי לי שור וחמור, ר"ל תוסר מן מין הערים והיתה מן מין העיים, ומפלה שם ועי סמוך אליו עי של מפלה, וכ"כ, כי המליצה תדבר על הערים בדבורי זכר ונקבה:

 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"מעי מפלה" - ימלא תלים מן מפולת הבתים

"מוסר מעיר" - יהיה סר מהיות עיר

מצודת ציון

"מעי" - תל ודגור כמו לעי השדה (מיכה א)