מ"ג ישעיהו ח ד


פסוק קודם II מקראות גדולות II מקראות גדולות ישעיהו II פסוק הבא

מקרא

כתיב: כי בטרם ידע הנער קרא אבי ואמי ישא את חיל דמשק ואת שלל שמרון לפני מלך אשור

מנוקד: כִּי בְּטֶרֶם יֵדַע הַנַּעַר קְרֹא אָבִי וְאִמִּי יִשָּׂא אֶת חֵיל דַּמֶּשֶׂק וְאֵת שְׁלַל שֹׁמְרוֹן לִפְנֵי מֶלֶךְ אַשּׁוּר.

עם טעמים: כִּ֗י בְּטֶ֙רֶם֙ יֵדַ֣ע הַנַּ֔עַר קְרֹ֖א אָבִ֣י וְאִמִּ֑י יִשָּׂ֣א׀ אֶת־חֵ֣יל דַּמֶּ֗שֶׂק וְאֵת֙ שְׁלַ֣ל שֹׁמְר֔וֹן לִפְנֵ֖י מֶ֥לֶךְ אַשּֽׁוּר׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ישא את חיל דמשק" - ויעל דמשק ויתפשה (מלכים ב טז)

"ואת שלל שומרון" - לאחר שנהרג פקח ומלך הושע עליו עלה שלמנסר מלך אשור ויהי לו הושע עבד ונתן לו מנחה ושוחד (שם טז) הוא שלל שומרון כל אלה היה בשנת ד' לאחז

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)"ישא", מוסב על הילד, "הילד הזה החלש אשר אינו יכול לקרא עוד אבי ואמי", יתעצם בכח "וישא לפני מלך אשור חיל דמשק ושומרון", והיא מליצה נפלאה, שמציין בהילד הזה הנבואיי, הפעולה הנבואיית ששמו מורה עליה כאילו הוא הנושא השלל והוא הפועל כל זאת, כמו שציין בילד הקודם שיאכל חמאה ודבש שהיא מליצה על אכילת האומה בכללה:

ביאור המילות

"ישא". להמפ' חסר הפועל, ולדעתי מוסב על הנער:
 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"לפני מלך אשור" - כי הוא ישללם כמ"ש ויעל מלך אשור אל דמשק ויתפשה וגו' (מלכים ב' יב) ונאמר עליו עלה שלמנאסר מלך אשור וישב לו מנחה (שם יז) וזהו השלל ושניהם היו בימי אחז

"ישא" - הנושא ישא והוא מקרא קצר

"בטרם ידע" - עדיין לא יהיה בו דעת לקרוא אבי ואמי

מצודת ציון

"חיל" - הון ועושר