מ"ג ישעיהו ז יא<< · מ"ג ישעיהו · ז · יא · >>

מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
שאל לך אות מעם יהוה אלהיך העמק שאלה או הגבה למעלה

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
שְׁאַל לְךָ אוֹת מֵעִם יְהוָה אֱלֹהֶיךָ הַעְמֵק שְׁאָלָה אוֹ הַגְבֵּהַּ לְמָעְלָה.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
שְׁאַל־לְךָ֣ א֔וֹת מֵעִ֖ם יְהֹוָ֣ה אֱלֹהֶ֑יךָ הַעְמֵ֣ק שְׁאָ֔לָה א֖וֹ הַגְבֵּ֥הַּ לְמָֽעְלָה׃


רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"שאל לך אות" - לדבר הזה כי ידעתיך שאין אתה מאמין לדברי הקב"ה "העמק שאלה" - העמק ושאל שאלה כמו שמעה סלחה (דנייאל ט) שאל אות בעמקי תהום להחיות לך מת או הגבה למעל' לשאול אות בשמים

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"העמק שאלה" - שאל שאלה לעשות אות בעומק התהום או בגבהי השמים ממעל

"אות" - לעשות אות למען דעת שיתקיימו דברי

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"שאל לך אות", יען ראה בו שאינו מאמין.

"העמק שאלה", שאל לך אות בעמק, שישנה דבר מן היסודות.

"או הגבה למעלה", שיעשה לך אות בשמים, כהעמדת השמש וכדומה, כי המבקש אות, יהיה או לצרכו כדי שיאמין הוא, או כדי שיאמינו אחרים, וז"ש אם תבקש אות לצרכך העמק שאלה, כי בזה די לך, וטוב להקל בנס, ואם תבקשהו כדי שיאמינו אחרים הגבה למעלה כדי שיתפרסם לרבים:

ביאור המילות

"אות". סימן שיקיים הבטחתו, וישם ה' לקין אות, וא"צ שיהיה דבר היוצא מן הטבע שזה נקרא מופת, כמ"ש לקמן (ח' יח):
 

<< · מ"ג ישעיהו · ז · יא · >>