מ"ג ישעיהו ז יא


פסוק קודם II מקראות גדולות II מקראות גדולות ישעיהו II פסוק הבא

מקרא

כתיב: שאל לך אות מעם יהוה אלהיך העמק שאלה או הגבה למעלה

מנוקד: שְׁאַל לְךָ אוֹת מֵעִם יְהוָה אֱלֹהֶיךָ הַעְמֵק שְׁאָלָה אוֹ הַגְבֵּהַּ לְמָעְלָה.

עם טעמים: שְׁאַל־לְךָ֣ א֔וֹת מֵעִ֖ם יְהוָ֣ה אֱלֹהֶ֑יךָ הַעְמֵ֣ק שְׁאָ֔לָה א֖וֹ הַגְבֵּ֥הַּ לְמָֽעְלָה׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"שאל לך אות" - לדבר הזה כי ידעתיך שאין אתה מאמין לדברי הקב"ה

"העמק שאלה" - העמק ושאל שאלה כמו שמעה סלחה (דנייאל ט) שאל אות בעמקי תהום להחיות לך מת או הגבה למעל' לשאול אות בשמים

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)


"שאל לך אות", יען ראה בו שאינו מאמין.

"העמק שאלה", שאל לך אות בעמק, שישנה דבר מן היסודות.

"או הגבה למעלה", שיעשה לך אות בשמים, כהעמדת השמש וכדומה, כי המבקש אות, יהיה או לצרכו כדי שיאמין הוא, או כדי שיאמינו אחרים, וז"ש אם תבקש אות לצרכך העמק שאלה, כי בזה די לך, וטוב להקל בנס, ואם תבקשהו כדי שיאמינו אחרים הגבה למעלה כדי שיתפרסם לרבים:


ביאור המילות

"אות". סימן שיקיים הבטחתו, וישם ה' לקין אות, וא"צ שיהיה דבר היוצא מן הטבע שזה נקרא מופת, כמ"ש לקמן (ח' יח):

 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"העמק שאלה" - שאל שאלה לעשות אות בעומק התהום או בגבהי השמים ממעל

"אות" - לעשות אות למען דעת שיתקיימו דברי