מ"ג ישעיהו ז טז


פסוק קודם II מקראות גדולות II מקראות גדולות ישעיהו II פסוק הבא

מקרא

כתיב: כי בטרם ידע הנער מאס ברע ובחר בטוב תעזב האדמה אשר אתה קץ מפני שני מלכיה

מנוקד: כִּי בְּטֶרֶם יֵדַע הַנַּעַר מָאֹס בָּרָע וּבָחֹר בַּטּוֹב תֵּעָזֵב הָאֲדָמָה אֲשֶׁר אַתָּה קָץ מִפְּנֵי שְׁנֵי מְלָכֶיהָ.

עם טעמים: כִּ֠י בְּטֶ֨רֶם יֵדַ֥ע הַנַּ֛עַר מָאֹ֥ס בָּרָ֖ע וּבָחֹ֣ר בַּטּ֑וֹב תֵּעָזֵ֤ב הָאֲדָמָה֙ אֲשֶׁ֣ר אַתָּ֣ה קָ֔ץ מִפְּנֵ֖י שְׁנֵ֥י מְלָכֶֽיהָ׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כי בטרם ידע הנער מאוס ברע ובחור בטוב" - תעזב הארץ מיושביה אדמת רצין ואדמת פקח

"אשר אתה קץ" - ויגור מפני ב' מלכיה רצין ופקח שבאותה שנה עלה מלך אשור על דמשק כי שכרו אחז כמה שנאמר בספר (מלכים טז) ויתפשה ויגלה קירה ואת רצין המית ואותה שנה ויקשר קשר הושע בן אלה על פקח בן רמליהו ויכהו וימיתהו בשנת עשרים ליותם (שם טו) שהיא שנת ארבע לאחז

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)


"כי בטרם", שהוא לזמן קרוב, "תעזב האדמה אשר אתה קץ בה", היא אדמת רצין ופקח אשר אתה קץ ומואס אותה. תעזב מיושביה.

"מפני שני מלכיה", מסבת רעת שני מלכיה ורשעתם, וממילא אחר שתחרב ארצם יהיה שארית לארץ יהודה:


 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"אשר אתה קץ" - האדמה אשר אתה קץ בה עכשיו מפני שני המלכים החושבים להיות מלכים ולמשול בה

"כי בטרם וגו'" - אשר עד לא יבוא זה האות תעזב אדמתכם מהם כי ילכו להם ולבל ישובו שוב אמר לו אות

מצודת ציון

"קץ" - ענין מאוס