<< · מ"ג ישעיהו · ה · כז · >>

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
אין עיף ואין כושל בו לא ינום ולא יישן ולא נפתח אזור חלציו ולא נתק שרוך נעליו

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
אֵין עָיֵף וְאֵין כּוֹשֵׁל בּוֹ לֹא יָנוּם וְלֹא יִישָׁן וְלֹא נִפְתַּח אֵזוֹר חֲלָצָיו וְלֹא נִתַּק שְׂרוֹךְ נְעָלָיו.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
אֵין־עָיֵ֤ף וְאֵין־כּוֹשֵׁל֙ בּ֔וֹ לֹ֥א יָנ֖וּם וְלֹ֣א יִישָׁ֑ן וְלֹ֤א נִפְתַּח֙ אֵז֣וֹר חֲלָצָ֔יו וְלֹ֥א נִתַּ֖ק שְׂר֥וֹךְ נְעָלָֽיו׃


רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אין עיף ואין כושל בו" - לא ייעף ולא יכשל במרוצתו לקיים ימהר יחישה שהם אומרים לפניו

"נפתח" - לשון ניתר כמו ויפתח הגמלים (בראשית כד)

"ולא נתק" - ולא יראו שם סי' כשלון לירא ממני מלבא

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"נפתח" - ענין התרת הקשר כמו יתרי פתח (איוב ל)

"אזור" - חגורה

"חלציו" - מתניו

"נתק" - נעתק ממקומו

"שרוך" - ענין קשורים כמו מחוט ועד שרוך נעל (בראשית יד

מצודת דוד

"לא ינום" - ר"ל לא יהיה מי מתעצל בדבר

"ולא נפתח" - ר"ל לא יהיה למי שום צד עכוב

"אין עיף" - בהעם הבא לא ימצא בו עיף וכושל

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אין עיף", מצייר קלות מהלכתו שלא יקרה לו שום עיכוב שלא ייעף מצד עצמו, "ואין כושל", מסבה חיצונית שיעכב דרכו, וגם "לא ינום", התנמנמות מסבת יגיעה, ואף גם "לא יישן", השינה הטבעיית ההכרחיית שבני אדם ישנים בלילה, עד שיוכל לילך ביום ובלילה ולא לבד שלא יקרה לו עיכוב מצד גופו, כי גם מצד מלבושיו לא יקרה לו עיכוב, כי "לא נפתח אף אזור" התחתון שתחת "חלציו" שיתעכב עי"כ, ואף גם "לא נתק שרוך נעליו", אף שזה מצוי שינתק בהלכו דרך רחוקה, וגם אינו מתעכב ע"י כ"כ כי יוכל לילך בלא שרוך, מ"מ אפילו סבה קלה לא יקרה לו:

ביאור המילות

"לא ינום ולא יישן". השינה, היא הטבעיית, והתנומה, מחמת עיפות דרך עראי, וכשידבר בבחינת השינה עצמה, תנומה קלה משינה, (תהלים קלב ד' משלי ו' ד' י', כד לג), שם יאמר לא לבד שינה גדולה אף לא תנומה קלה. וכשמדבר מבחינת חלישת הכח שבבע"ח המכרחת אותו לישן, תורה תנומה עיפות וחלישות מיוחד, אבל שינה הוא חלישות כולל כל מין האדם, ובענין זה מדבר פה ובתהלות (קכא ד'), לא ינום (וגם) לא יישן שומר ישראל:
 

<< · מ"ג ישעיהו · ה · כז · >>