מ"ג ירמיהו נ יא


<< · מ"ג ירמיהו · נ · יא · >>

מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
כי תשמחי [תשמחו] כי תעלזי [תעלזו] שסי נחלתי כי תפושי [תפושו] כעגלה דשה ותצהלי [ותצהלו] כאברים

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
כִּי תשמחי [תִשְׂמְחוּ] כִּי תעלזי [תַעַלְזוּ] שֹׁסֵי נַחֲלָתִי כִּי תפושי [תָפוּשׁוּ] כְּעֶגְלָה דָשָׁה ותצהלי [וְתִצְהֲלוּ] כָּאֲבִּרִים.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
כִּ֤י תשמחי תִשְׂמְחוּ֙ כִּ֣י תעלזי תַעַלְז֔וּ שֹׁסֵ֖י נַחֲלָתִ֑י כִּ֤י תפושי תָפ֙וּשׁוּ֙ כְּעֶגְלָ֣ה דָשָׁ֔ה ותצהלי וְתִצְהֲל֖וּ כָּאַבִּרִֽים׃


רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"שוסי נחלתי" - בוזזי נחלתי

"כי תפושו" - ל' שומן

"כעגלה דשה" - הדשה בתבואה ואוכלת תמיד

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ותצהלו כאבירים" - הרימו קול גדול של שמחה כמו הסוסים החזקים המרימים קול שמחה

"כי תשמחו" - אשר תשמחו עד הנה אתם השוסים את נחלתי

"כי תפושו" - כי אז הייתם פשים ורבים בטוב ארצי כעגלה הדשה ואוכלת מדישה 

מצודת ציון

"תעלזו" - ענין שמחה

"שוסי" - ענין בזה ושלל כמו משנאינו שסו למו (תהלים מ"ד)

"תפושו" - ענין רבוי ור"ל רבוי הבשר כמו ופשתם כעגלי מרבק (מלאכי ג)

"דשא" - מלשון דישה ובאה האל"ף במקום ה"א

"ותצהלו" - ענין הרמת קול שמחה כמו צהלו מים (ישעיהו כ"ד)

"כאבירים" - סוסים חזקים וכן מדהרות דהרות אביריו (שופטים ה')

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כי", עתה יודיע הזמן מתי יהיה זה, שזה יהיה בעת שאתם "שוסי נחלתי תשמחו" בלב "ותעלזו" בפעל, בעת (שעשה בלטשאצר משתה ושמח בכלי בהמ"ק ששסה מישראל), בעת כי "תפושו כעגלה דשא", כן תשמנו מרוב טוב, אז בעת ההיא.

ביאור המילות

"תשמחו תעלזו", השמחה היא בלב, והעלז מרקד מרוב השמחה, "שוסי נחלתי". הנחלה אצל ה' קשור בו ציור הקדושה.

"תפושו". ריבוי הבשר - "כעגלה דשא". שדשה בתבואה כמ"ש אפרים עגלה מלומדת אוהבת לדוש כי אז תאכל בתבואות, וי"מ מענין דשא הרועה בנאות דשא, וי"ס כתוב בא' ויש בה':
 

<< · מ"ג ירמיהו · נ · יא · >>