מ"ג ירמיהו נב כה

מקראות גדולות ירמיהו


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ומן העיר לקח סריס אחד א‍שר היה פקיד על אנשי המלחמה ושבעה אנשים מראי פני המלך אשר נמצאו בעיר ואת ספר שר הצבא המצבא את עם הארץ וששים איש מעם הארץ הנמצאים בתוך העיר

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וּמִן הָעִיר לָקַח סָרִיס אֶחָד אֲ‍שֶׁר הָיָה פָקִיד עַל אַנְשֵׁי הַמִּלְחָמָה וְשִׁבְעָה אֲנָשִׁים מֵרֹאֵי פְנֵי הַמֶּלֶךְ אֲשֶׁר נִמְצְאוּ בָעִיר וְאֵת סֹפֵר שַׂר הַצָּבָא הַמַּצְבִּא אֶת עַם הָאָרֶץ וְשִׁשִּׁים אִישׁ מֵעַם הָאָרֶץ הַנִּמְצְאִים בְּתוֹךְ הָעִיר.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וּמִן־הָעִ֡יר לָקַח֩ סָרִ֨יס אֶחָ֜ד אֲֽשֶׁר־הָיָ֥ה פָקִ֣יד ׀ עַל־אַנְשֵׁ֣י הַמִּלְחָמָ֗ה וְשִׁבְעָ֨ה אֲנָשִׁ֜ים מֵרֹאֵ֤י פְנֵי־הַמֶּ֙לֶךְ֙ אֲשֶׁ֣ר נִמְצְא֣וּ בָעִ֔יר וְאֵ֗ת סֹפֵר֙ שַׂ֣ר הַצָּבָ֔א הַמַּצְבִּ֖א אֶת־עַ֣ם הָאָ֑רֶץ וְשִׁשִּׁ֥ים אִישׁ֙ מֵעַ֣ם הָאָ֔רֶץ הַֽנִּמְצְאִ֖ים בְּת֥וֹךְ הָעִֽיר׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ושבעה אנשים מרואי פני המלך" - ובספר (מלכים ב כה) אמר וחמשה אנשי' השני' חשובי' ולא חשובים כ"כ

"המצביא את עם הארץ" - יודע מנין של כל עיר ועיר כמה אנשים מוציאה לצבא

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)


"ושבעה אנשים", ובמלכים וה' אנשים ושם פירשתי:


 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"כמצביא" - על פיו מוציאה כל עיר אנשיה לצאת במלחמה

"מעם הארץ" - מהמכובדים שבהם אשר נמצאו בעיר ולא ברחו

"ואת סופר שר הצבא" - הסופר של שר הצבא

"אשר נמצאו בעיר" - ולא ברחו ממנה כיתר השרים

"מרואי פני המלך" - ר"ל היושבים תמיד עם המלך

מצודת ציון

"סריס" - שר

"פקיד" - ממונה

"המצביא" - מלשון צבא