מ"ג ירמיהו נב יט


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ואת הספים ואת המחתות ואת המזרקות ואת הסירות ואת המנרות ואת הכפות ואת המנקיות אשר זהב זהב ואשר כסף כסף לקח רב טבחים

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וְאֶת הַסִּפִּים וְאֶת הַמַּחְתּוֹת וְאֶת הַמִּזְרָקוֹת וְאֶת הַסִּירוֹת וְאֶת הַמְּנֹרוֹת וְאֶת הַכַּפּוֹת וְאֶת הַמְּנַקִיוֹת אֲשֶׁר זָהָב זָהָב וַאֲשֶׁר כֶּסֶף כָּסֶף לָקַח רַב טַבָּחִים.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וְאֶת־הַ֠סִּפִּ֠ים וְאֶת־הַמַּחְתּ֨וֹת וְאֶת־הַמִּזְרָק֜וֹת וְאֶת־הַסִּיר֣וֹת וְאֶת־הַמְּנֹר֗וֹת וְאֶת־הַכַּפּוֹת֙ וְאֶת־הַמְּנַקִּיּ֔וֹת אֲשֶׁ֤ר זָהָב֙ זָהָ֔ב וַאֲשֶׁר־כֶּ֖סֶף כָּ֑סֶף לָקַ֖ח רַב־טַבָּחִֽים׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ואת הספים" - ת"י קוליא ולא ידעתי אם ממיני כלי זמר הוא ואומר אני שהן אגנות לקבל דם כמו בדם אשר בסף (שמות יג) ויש מפרשים הסיפים לשון כדים לפי תרגום של יונתן שתרגם קוליא כי כן ת"א וכדה על שכמה (בראשית כז) וקולתה על כתפהא ולשון זה נראה שהסיפים אינם ממין כלי זמר אלא הם כדים

"המחתות" - שחותין בהם גחלים מעל המזבח

"המנקיות" - סניפי הזהב שבהם מעמידין לחם הפנים כמו ששנינו במנחות

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"אשר זהב וגו'" - ר"ל בין של זהב בין של כסף הכל לקח

"ואת המזרקות" - על שהיו מזרקות של כסף ומזרקות של זהב לזה חזר והזכיר וכן הסירות והכפות

מצודת ציון

"הספים" - אגנות כמו סף רעל (זכריה יב)

"המחתות" - כלים לחתות בהן האש

"המנקיות" - הם היו כעין חצי קנה חלול והיה נותנים אותם בין לחם הפנים להכניס בהן הרוח שלא יתעפשו והוא מלשון נקי

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)"ואת הספים" ומזרקות וסירות וכפות שהיו של כסף או זהב לקח רב טבחים אל אוצר המלך: