מ"ג ירמיהו נא נח

מקראות גדולות ירמיהו


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
כה אמר יהוה צבאות חמות בבל הרחבה ערער תתערער ושעריה הגבהים באש יצתו ויגעו עמים בדי ריק ולאמים בדי אש ויעפו

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
כֹּה אָמַר יְהוָה צְבָאוֹת חֹמוֹת בָּבֶל הָרְחָבָה עַרְעֵר תִּתְעַרְעָר וּשְׁעָרֶיהָ הַגְּבֹהִים בָּאֵשׁ יִצַּתּוּ וְיִגְעוּ עַמִּים בְּדֵי רִיק וּלְאֻמִּים בְּדֵי אֵשׁ וְיָעֵפוּ.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
כֹּֽה־אָמַ֞ר יְהֹוָ֣ה צְבָא֗וֹת חֹ֠מ֠וֹת בָּבֶ֤ל הָרְחָבָה֙ עַרְעֵ֣ר תִּתְעַרְעָ֔ר וּשְׁעָרֶ֥יהָ הַגְּבֹהִ֖ים בָּאֵ֣שׁ יִצַּ֑תּוּ וְיִֽגְע֨וּ עַמִּ֧ים בְּדֵי־רִ֛יק וּלְאֻמִּ֥ים בְּדֵי־אֵ֖שׁ וְיָעֵֽפוּ׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"תתערער" - לשון חפירה ל' ערו ערו עד היסוד (תהלים קלז)

"בדי ריק" - בהרבה ריק שיבא עליהם

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)


"חמות בבל" וכו' "ויגעו עמים" להעמיד החומה "ולאמים" לכבות את האש וייעפו ולא יכלו להושיע:


ביאור המילות

"ערער". מענין ערו ערו עד היסוד בה:

"ויגעו עמים ולאמים". כפול בחבקוק (ב' י"ג) ושם פירשתי:

 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"בדי אש" - יגיעות הלאומים יהיה בהרבה אש כי אש יהיה תכליתם ויהיה עיפים ולא יוכלו לכבות את האש ותאכל עד אבדון

"ויגעו עמים" - העמים אשר בבבל יגעו בהרבה ריק ר"ל מה שיגעו במלחמה מול האויב יהיה לריק כי לא יצליחו מאומה

"ערער תתערער" - תחרב ותשחת

"הרחבה" - אשר כל אחת רחבה

מצודת ציון

"ערער תתערער" - ענין חורבן והשחתה כמו ערו ערו (תהלים קל"ז)

"יצתו" - מלשון הצתה והדלקה

"בדי ריק" - בהרבה ריק וכן בדי אש וכמו בדי שופר יאמר האח (איוב ל"ט)