מ"ג ירמיהו נא מו

מקראות גדולות ירמיהו


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ופן ירך לבבכם ותיראו בשמועה הנשמעת בארץ ובא בשנה השמועה ואחריו בשנה השמועה וחמס בארץ ומשל על משל

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וּפֶן יֵרַךְ לְבַבְכֶם וְתִירְאוּ בַּשְּׁמוּעָה הַנִּשְׁמַעַת בָּאָרֶץ וּבָא בַשָּׁנָה הַשְּׁמוּעָה וְאַחֲרָיו בַּשָּׁנָה הַשְּׁמוּעָה וְחָמָס בָּאָרֶץ וּמֹשֵׁל עַל מֹשֵׁל.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וּפֶן־יֵרַ֤ךְ לְבַבְכֶם֙ וְתִֽירְא֔וּ בַּשְּׁמוּעָ֖ה הַנִּשְׁמַ֣עַת בָּאָ֑רֶץ וּבָ֧א בַשָּׁנָ֣ה הַשְּׁמוּעָ֗ה וְאַחֲרָ֤יו בַּשָּׁנָה֙ הַשְּׁמוּעָ֔ה וְחָמָ֣ס בָּאָ֔רֶץ וּמֹשֵׁ֖ל עַל־מֹשֵֽׁל׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"בשמועה הנשמעת בארץ" - השמועה הזאת של בלשצר שנהרג

"ובא בשנה השמועה" - באותה שנה עצמה תבוא השמועה שחרבה בבל מאליה מן השמים שנאמר (שם יג) והיתה בבל צבי ממלכות תפאר' גאון כשדים כמהפכת אלהים את סדום ואת עמורה

"ואחריו בשנה" - השניה

"השמועה" - הטובה לכם כה אמר כורש מלך פרס (עזרא א) מי בכם מכל עמו

"ומושל על מושל" - דריוש המדי מלך שנה אחת ובשנה השנייה כורש הפרסי

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)


"ופן", ר"ל אני מצווכם שתצאו "פן, ירך לבבכם בשמועה" הראשונה של החורבן הראשון, "ובא בשנה השמועה", ר"ל בשנה הזו תבא השמועה הזאת שנית, כי תוחרב שנית, "ואחריו בשנה" ר"ל שנה שאחריו (תבא) "השמועה" פעם שלישית, "וחמס בארץ מושל על מושל", והחמס אשר יהיה בארץ הוא ימשול על המושלים, ר"ל שהמושלים בה לא יוכלו לעצור בעד החמס כי החמס ימשול עליהם ויהיה תקיף מהם:


 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"ואחריו" - ר"ל ולא תיראו בהשמועה הנשמעת אחריו בשנה ההיא אשר כבר כבשו את בבל ונעשה חמס בארץ והנה יהיה מושל על מושל רצה לומר פרס ומדי תמשול על בבל שהיתה עד הנה מושלת על כל הגוים וכאומר מכל אלה אל תיראו כי הכל הוא לטובתכם

"ובא" - ר"ל לא תיראו במה שבאה השמועה ההיא בשנה הזאת אשר כבר באו בארץ ונתקיימה הדבר ויצא לפועל

"ופן ירך" - השמרו פן ירך לבבכם רצה לומר לא יבוא מורך בלבבכם ולא תיראו בשמועה הנשמעת בארץ והיא שמלכי מדי ופרס עולים להלחם בבבל

מצודת ציון

"ירך" - ענין פחד ואימה כמו והבאתי מורך (ויקרא כ"ו)

"וחמס" - עושק וגזל