מ"ג ירמיהו מז ז

מקראות גדולות ירמיהו


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
איך תשקטי ויהוה צוה לה אל אשקלון ואל חוף הים שם יעדה

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
אֵיךְ תִּשְׁקֹטִי וַיהוָה צִוָּה לָהּ אֶל אַשְׁקְלוֹן וְאֶל חוֹף הַיָּם שָׁם יְעָדָהּ.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
אֵ֣יךְ תִּשְׁקֹ֔טִי וַיהֹוָ֖ה צִוָּה־לָ֑הּ אֶֽל־אַשְׁקְל֛וֹן וְאֶל־ח֥וֹף הַיָּ֖ם שָׁ֥ם יְעָדָֽהּ׃


מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)


"איך", משיב "איך תשקטי" שזה א"א משני פנים,

  • א) "ה' צוה לה" כי הוא שליח מה' להחריב ממלכות,
  • ב) סבה טבעיית, מפני "שאל אשקלון ואל חוף הים שם יעדה", מפני שהיה לו מלחמה עם צור וצידון היושבים בים, ופלשתים היו יושבים בחוף הים והיו עוזרים לצור, והוא יעד חרבו להכרית יושבי הים העוזרים לצור:


 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"אל אשקלון" - על אשקלון ועל כל פלשתים היושבים בחוף הים שם על המקומות ההם הזמין את החרב להרוג ולאבד

"איך תשקוטי" - כאלו משיב לעצמו איך אפשר לה להיות בהשקט ומנוחה וה' צוה לה להרוג עוד

מצודת ציון

"חוף הים" - שפת הים וגבולו

"יעדה" - ענין הזמנה כמו ומי יעדה (מיכה ו)