מ"ג ירמיהו לט ה

מקראות גדולות ירמיהו


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וירדפו חיל כשדים אחריהם וישגו את צדקיהו בערבות ירחו ויקחו אתו ויעלהו אל נבוכדראצר מלך בבל רבלתה בארץ חמת וידבר אתו משפטים

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וַיִּרְדְּפוּ חֵיל כַּשְׂדִּים אַחֲרֵיהֶם וַיַּשִּׂגוּ אֶת צִדְקִיָּהוּ בְּעַרְבוֹת יְרֵחוֹ וַיִּקְחוּ אֹתוֹ וַיַּעֲלֻהוּ אֶל נְבוּכַדְרֶאצַּר מֶלֶךְ בָּבֶל רִבְלָתָה בְּאֶרֶץ חֲמָת וַיְדַבֵּר אִתּוֹ מִשְׁפָּטִים.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וַיִּרְדְּפ֨וּ חֵיל־כַּשְׂדִּ֜ים אַחֲרֵיהֶ֗ם וַיַּשִּׂ֣גוּ אֶת־צִדְקִיָּ֘הוּ֮ בְּעַֽרְב֣וֹת יְרֵחוֹ֒ וַיִּקְח֣וּ אוֹת֗וֹ וַֽ֠יַּעֲלֻ֠הוּ אֶל־נְבוּכַדְרֶאצַּ֧ר מֶלֶךְ־בָּבֶ֛ל רִבְלָ֖תָה בְּאֶ֣רֶץ חֲמָ֑ת וַיְדַבֵּ֥ר אִתּ֖וֹ מִשְׁפָּטִֽים׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"וידבר אתו משפטים" - למה עברת על השבועה

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"רבלתה" - כי בהאריך ימי המצור הלך נ"נ לרבלה

"משפטים" - התווכח עמו על מה שמרד בו ועבר על שבועתו כמו שכתוב (בדברי הימים ב לז)

"את צדקיהו" - אותו לבד כי כל חילו נפוצו מעליו כמ"ש בסוף הספר (ובמ"ב כה)

"וירדפו" - אמרו רז"ל ברח דרך מערה ההולכת עד ערבות יריחו ונזדמן צבי הולך ממעל על המערה ורדפו הכשדים אחר הצבי ובבואם לפתח המערה מצאו את המלך יוצא ותפשוהו

מצודת ציון

"משפטים" - ענין ויכוח

<< · מ"ג ירמיהו · לט · ה · >>