מ"ג ירמיהו לה י


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ונשב באהלים ונשמע ונעש ככל אשר צונו יונדב אבינו

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וַנֵּשֶׁב בָּאֳהָלִים וַנִּשְׁמַע וַנַּעַשׂ כְּכֹל אֲשֶׁר צִוָּנוּ יוֹנָדָב אָבִינוּ.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וַנֵּ֖שֶׁב בׇּאֳהָלִ֑ים וַנִּשְׁמַ֣ע וַנַּ֔עַשׂ כְּכֹ֥ל אֲשֶׁר־צִוָּ֖נוּ יוֹנָדָ֥ב אָבִֽינוּ׃

תרגום יונתן (כל הפרק)

ויתיבנא במשכנין וקבילנא ועבדנא ככל דפקידנא יונדב אבונא:

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)


"ונשב באהלים ונשמע ונעש" וכו' ר"ל כי כל מה שאמר להם קיימו עד עתה, אבל הציווי שישבו באהלים הלא לא קיימו עתה כי ישבו בבתים בירושלים, ע"ז השיבו שאחר שכל הציווים צוה סתם, רק בציווי שישבו באהלים אמר "באהלים תשבו למען תחיו ימים רבים ע"פ האדמה" ממילא היה תנאי בזה, שנשב באהלים שעי"כ נחיה על האדמה, כי כובשי ארצות לא ילכו לכבוש יושבי אהלים, אמנם עתה שבא נבוכדנצר להחריב את הארץ והיתה ישיבתם באהלים בשדה מקום סכנה, א"כ בזה נכלל בציוי אביהם שבאופן זה ישבו בעיר מבצר, כי התנה באהלים תשבו למען תחיו ומכלל הן אתה שומע לאו שאם ישיבת האהלים סכנה לא ישבו בם, וז"ש.


 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"ונשמע ונעש" - ר"ל כמו שקבלנו על עצמינו כן עשינו ככל אשר וגו'

"ונשב" - עד הנה ישבנו באהלים

<< · מ"ג ירמיהו · לה · י · >>