מ"ג ירמיהו יט ד


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
יען אשר עזבני וינכרו את המקום הזה ויקטרו בו לאלהים אחרים אשר לא ידעום המה ואבותיהם ומלכי יהודה ומלאו את המקום הזה דם נקים

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
יַעַן אֲשֶׁר עֲזָבֻנִי וַיְנַכְּרוּ אֶת הַמָּקוֹם הַזֶּה וַיְקַטְּרוּ בוֹ לֵאלֹהִים אֲחֵרִים אֲשֶׁר לֹא יְדָעוּם הֵמָּה וַאֲבוֹתֵיהֶם וּמַלְכֵי יְהוּדָה וּמָלְאוּ אֶת הַמָּקוֹם הַזֶּה דַּם נְקִיִּם.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
יַ֣עַן ׀ אֲשֶׁ֣ר עֲזָבֻ֗נִי וַֽיְנַכְּר֞וּ אֶת־הַמָּק֤וֹם הַזֶּה֙ וַיְקַטְּרוּ־בוֹ֙ לֵאלֹהִ֣ים אֲחֵרִ֔ים אֲשֶׁ֧ר לֹא־יְדָע֛וּם הֵ֥מָּה וַאֲבוֹתֵיהֶ֖ם וּמַלְכֵ֣י יְהוּדָ֑ה וּמָ֥לְא֛וּ אֶת־הַמָּק֥וֹם הַזֶּ֖ה דַּ֥ם נְקִיִּֽם׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"וינכרו" - עשאוהו נכרי לפני

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)"וינכרו", יחדוהו לעבודת נכר, ולא תאמר שמעשה אבותיהם בידיהם, עז"א "אשר לא ידעום המה ואבותיהם, ומלאו דם נקים" מנפשות אדם שהקריבו למולך, ומפרש איך מלאו דם נקיים, כי.


 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"דם נקים" - דמי הילדים שהקריבו לפני העכו"ם

"המה וגו'" - מוסב על ויקטרו בו לומר שגם המה קטרו גם אבותיהם וגו'

"ויקטרו בו" - אבל קטרו בו לאלהים אחרים

"יען" - בעבור אשר עזבו אותי

"וינכרו" - עשו את המקום הזה נכרי וזר ממני ר"ל לא הקריבו שם לפני כאלו לא היתה ארצי

מצודת ציון

"וינכרו" - מלשון נכר וזרות

<< · מ"ג ירמיהו · יט · ד · >>