מ"ג ירמיהו טו יג

מקראות גדולות ירמיהו


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
חילך ואוצרותיך לבז אתן לא במחיר ובכל חטאותיך ובכל גבוליך

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
חֵילְךָ וְאוֹצְרוֹתֶיךָ לָבַז אֶתֵּן לֹא בִמְחִיר וּבְכָל חַטֹּאותֶיךָ וּבְכָל גְּבוּלֶיךָ.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
חֵֽילְךָ֧ וְאוֹצְרוֹתֶ֛יךָ לָבַ֥ז אֶתֵּ֖ן לֹ֣א בִמְחִ֑יר וּבְכׇל־חַטֹּאותֶ֖יךָ וּבְכׇל־גְּבוּלֶֽיךָ׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"חילך" - ל' ממון

"ואוצרותיך" - לישראל הוא אומר

"ובכל חטאותיך" - ולמען כל חטאתיך תהי זאת לך

"ובכל גבוליך" - אשר העמדת אלילים בכולן

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)


"חילך", ונבוכדנצר יגרר עליך ויבוז חילך ואוצרותיך, "לא במחיר" לא לקחת מחיר בעבור שמסרתי בידו חילך, רק עשיתי זה בעבור "כל חטאתך" שהם "בכל גבולי ארצך":


ביאור המילות

"חילך ואוצרותיך" עי' הבדלם (ישעיה ל' ו'):

"לא במחיר". כמ"ש ולא רבית במחיריהם, ווא"ו ובכל יתירה:

 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"ובכל חטאתיך" - כ"ז יהיה בכל חטאותיך שחטאת לה' ובכל גבוליך חטאת מבלי מקום נעדר

"לבז אתן" - לו אתן לשללו ולא תקח בעדם מחיר ר"ל לא ישאיר אותך בארצך במחיר האוצרות שיקח כי יקחם דרך שלל

מצודת ציון

"חילך" - מלשון חיל ועושר כמו וישראל עושה חיל (במדבר כד)

"לבז" - מלשון בזה ושלל

"במחיר" - ענין דמי הדבר וערכו כמו אקנה מאותך במחיר (שמואל ב כד)