מ"ג ירמיהו ח ד


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ואמרת אליהם כה אמר יהוה היפלו ולא יקומו אם ישוב ולא ישוב

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וְאָמַרְתָּ אֲלֵיהֶם כֹּה אָמַר יְהוָה הֲיִפְּלוּ וְלֹא יָקוּמוּ אִם יָשׁוּב וְלֹא יָשׁוּב.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וְאָמַרְתָּ֣ אֲלֵיהֶ֗ם כֹּ֚ה אָמַ֣ר יְהֹוָ֔ה הֲיִפְּל֖וּ וְלֹ֣א יָק֑וּמוּ אִם־יָשׁ֖וּב וְלֹ֥א יָשֽׁוּב׃

תרגום יונתן (כל הפרק)

וְתֵימַר לְהוֹן כִּדְנַן אֲמַר יְיָ הֲיִפְּלוּן וְלָא יְקוּמוֹן אִם לְמֵיתַב גְלֵי קָדָמַי דְלָא יְתוּבוּן:

רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"היפלו ולא יקומו" - הטוב להם שיפילו את עצמם לנפילה שאין להם תקומה

"אם ישוב ולא ישוב" - לכשירצו לשוב מרעתם לא ישוב הקב"ה מגזירתו ד"א אף אם ישובו בתשובה לא תתקיים בידם כי ימהרו לשוב לרשעתם וכן ת"י אם למיתב גלי קדמי דלא יתובון

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)"היפלו, (ה' אומר) וכי היו נופלים בלי תקומה אם ישוב ולא ישוב" שנית, ר"ל כי השב מדרך הרע לדרך הטוב נקרא שב מדרכו, ואם חוזר ושב אל דרך הרע הנהו שב שנית, וישראל שבים וחוזרים ושבים, שבים מדרך הרע וחוזרים ושבים אליו, ועי"ז אין תקומה למפלתם. ה' שואל.


 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"אם ישוב" - וכי אם מי מהם ישוב בתשובה האם לא ישוב ה' מחרון אפו בתמיה (דרך המקרא כשאומר שני תמיהות זה אחר זה נאמר בראשונה ה"א התימה ובשנייה מלת אם וכן המאוס מאסת את יהודה אם בציון געלה נפשך (לקמן יד))

"היפלו" - וכי בעוונם יפלו ולא יוכלו לקום ר"ל וכי אין תשובה מועלת לשיקומו מנפילתם

<< · מ"ג ירמיהו · ח · ד · >>