מ"ג יחזקאל מז א


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וישבני אל פתח הבית והנה מים יצאים מתחת מפתן הבית קדימה כי פני הבית קדים והמים ירדים מתחת מכתף הבית הימנית מנגב למזבח

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וַיְשִׁבֵנִי אֶל פֶּתַח הַבַּיִת וְהִנֵּה מַיִם יֹצְאִים מִתַּחַת מִפְתַּן הַבַּיִת קָדִימָה כִּי פְנֵי הַבַּיִת קָדִים וְהַמַּיִם יֹרְדִים מִתַּחַת מִכֶּתֶף הַבַּיִת הַיְמָנִית מִנֶּגֶב לַמִּזְבֵּחַ.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וַיְשִׁ֘בֵנִי֮ אֶל־פֶּ֣תַח הַבַּ֒יִת֒ וְהִנֵּה־מַ֣יִם יֹצְאִ֗ים מִתַּ֨חַת מִפְתַּ֤ן הַבַּ֙יִת֙ קָדִ֔ימָה כִּֽי־פְנֵ֥י הַבַּ֖יִת קָדִ֑ים וְהַמַּ֣יִם יֹרְדִ֗ים מִתַּ֜חַת מִכֶּ֤תֶף הַבַּ֙יִת֙ הַיְמָנִ֔ית מִנֶּ֖גֶב לַמִּזְבֵּֽחַ׃

תרגום יונתן (כל הפרק)

וַאֲתִיבַנִי לִתְרַע בֵּיתָא וְהָא מַיָא נַפְקִין מִתְּחוֹת סְקוֹפַת בֵּיתָא מִמַדִינְחָא אֲרֵי אַפֵּי בֵיתָא לְמַדִינְחָא וּמַיָא נָחֲתִין מִלְרַע מֵעַבַר סְקוֹפַת בֵּיתָא לְיַמִינָא מִדָרוֹם לְמַדְבְּחָא:

רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"וישיבני" - לתוך החצר הפנימית אל פתח הבית והמים יורדין מתחת כתף הבית הימנית נובעין מתחת המפתן שהוא באמצע המזרח ומצדדין באלכסון לצד הימין ויוצאים מעזרה בדרום המזבח ויוצאין חוץ לעיר במסכת יומא שנינו אמר רבי פנחס משום רב הונא צפוראה מעין היוצא מבית קדשי הקדשים בתחילה דומה לקרני סלעים כיון שהגיע לפתח ההיכל נעשה כחוט של שתי כיון שהגיע לפתח האולם נעשה כחוט של ערב כיון שהגיע לפתח העזרה נעשה כפי פך קטן

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)


"וישבני" משם השיבו אל פתח עזרת ישראל המזרח, וראה "שמתחת מפתן הבית יוצאים מים" ונמשכים אל צד מזרח, כאילו יוצאים מן הבית אל פני הבית כי המזרח הוא הפנים, וראה שמקום המים נמשך "מכתף הבית שבצד ימין מצד דרום המזבח":


 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"והמים יורדים מתחת" - המים ירדו מתחת לארץ ומשם באו מכתף הבית הימנית ר"ל בעבר השער כלפי הדרום ומשם הלכו מדרום מזבח העולה ומשם יצאו לחוץ דרך שער המזרחי כמפורש למטה

"קדימה" - יהיו נמשכין והולכי' אל המזרח

"כי פני הבית קדים" - כי פתח הבית הוא במזרח וא"כ כשהמים נמשכין מתחת המפתן כלפי החוץ נמשכין הם אל המזרח

"והנה מים וגו'" - הראוהו שלעתיד יפתח שם בנס מקור מים

"הבית" - הוא ההיכל ובית קה"ק

מצודת ציון

"מפתן" - איסקופה כמו כרותות אל המפתן (שמואל א ה)

"פני הבית" - כן נקרא פתח הבית